Byggprojektet vid Ebbalund

katastrof1.JPG

Under det här länknamnet kommer jag att samla allt jag skriver om det tveksamma byggprojektet vid Ebbalund, på Gamla Vägen i Gustavsbergs vackraste och kulturskyddade brukskvarter.

Inte tveksamt för att man bygger en ny årsring och för att man utnyttjar marken till en klok förtätning. Utan för att man lyckats förändra en ambitiös bevarandeplan med 10 st enplanshus, som på ett passande sätt skall anpassa sig till omgivande byggnader, och med stöd  av begreppet ”mindre avvikelse” nu skövlar hela marken för att få möjlighet att pressa in 13 stycken flerplans hus med plåttak.

Byggbolaget heter Bastide AB och entreprenören är Ebab. Och det är även i deras hanterade (eller ickehanterande) av kommunikation och information det lämnar mycket övrigt att önska. Sprängningar utan besiktningar, förtäckta hot från projektledare mm.

Jag tror inte att det sista är sagt i det här affären ännu. En ”affär” som hittills varit helt okommenterad av flata kommunpolitiker, förmodligen skamsna tjänstemän och ett totalt insomnat skönhetsråd.

Klicka på länken ”Byggprojekt vid Ebbalund” — ni kommer snart att ruska på huvudet över hur projektet hanterats.

1 Svar to “Byggprojektet vid Ebbalund”


  • Hej LG!
    För din och dina läsares information vill jag berätta att vi i torsdags på Värmdös kommunfullmäktigesammanträde lämnade in en sk. interpellation (vi väcker ett nytt ärende med frågor till ansvarig politiker), maa. Ebbalundsfrågan. I den reses ett antal frågor kring hanteringen. Enligt arbetsordningen i fullmäktige ska nu ordföranden i den ansvariga nämnden (Erik Pettersson, ordförande i Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden) svara skriftligt inför nästa sammanträde. Detta äger rum onsdagen den 22 oktober. Då kommer ärendet att debatteras. Dessa möten är öppna för allmänheten, startar klockan 18.30 och hålls i Gustavsbergsteatern.

    Vänliga hälsningar
    Annika Andersson Ribbing (s)

Lämna ett svar