En ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) är släppt

staden2.jpg

I den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, redovisas resultatet av program- och strategifasen där vision, mål och strategier för regionen har arbetats fram, liksom ett program för det planarbete som skall ta vid.

Den regionala utvecklingsplaneringen bedrivs i nära samarbete med regionens aktörer. Förslagen till vision mål och strategier för regionen samt program för planarbetet har tagits fram i en bred process. RUFS 2010 avslutas med en redovisning av resultat och slutsatser av processen.

Nu går arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen in i den viktiga samrådsperioden

Samrådet är en formell remissperiod som ska fördjupa intresset kring de avgörande regionala framtidsfrågorna. Samrådet sträcker sig mellan den 13 juni – 28 november 2008.

Det är en viktig process, inte minst med tanke på de infrastrukturella frågorna. Och för oss som bor öster om huvudstaden, en synnerligen viktig process med tanke på vilka kommunikationsmedel som det skall satsas på inför framtiden.

Bussar, bilvägar, spårbunden trafik …eller?

a_skurubron.jpg

Vår lokala framtid

Som jag beskrivit i ett tidigare inlägg så handlar det till stor del om Nacka och Värmdös framtid både före näringsliv och företagare.

Skurubron är idag en getingmidja för alla oss som kommer utifrån Värmdö. Det finns fler, och värre framtida problem. Danvikstull (eller Danvikslösen) är kanske ett ännu större. Ett projekt som omfattar bilar, bussar, spårbunden trafik, en ny högbro, tunnlar mm — och som när det väl startar kommer att pågå med byggnationer i minst 5-7 år.

Och under samma tidsperiod diskuterar Stockholm om förtätning och byggnation på Stadsgården. Samtidigt som andra arbetsutskott i Stockholm sitter och diskuterar vad och hur man skall göra med ombyggnationen av Slussen.

cars.jpg Du kan vakna upp till en riktigt mardröm.

Skurubron byggs om och Danvikstull stänger av 70% av genomflödet av trafiken under 4-5 år.

Stadsgården blir byggarbetsplats och Slussen stängs av helt.

Nej, jag vill inte måla fan på väggen. Jag tycker bara att vi borde vakna upp och fundera över både konsekvenser och lösningar. Ur trafikflödessynvinkel och ur miljö- och uthållighetstänkande.

Hur vill vi ha det?

Läser man RUFS så förvånas man över att så mycket bygger på gamla utredningar och data. Vi har sett en sällan skådad utveckling när det gäller trafik och kommunikationsmedel under de senaste fem åren. Vi har fått nya bestämmelser och krav, baserade på allt mer allvarliga miljöbestämmelser och mål. Vi har fått trängselskatt. Priser på bränsle har ökat, med nya höjda pålagor. Miljöbilarna slår alla säljrekord. Boendes vilja att istället välja allmänna kommunikationsmedel ökar. Allmänhetens medvetande om vad vi måste göra för att skapa ett uthålligt samhälle ökar.

För att ta ett exempel på bristerna i RUFS:

Inte någonstans i RUFS finns båttrafik nämnt som ett alternativ. Samtidigt förtätar vi vår kustremsa inifrån Stadsgården och ut till Telegraf i Nacka- den sk Norra Kusten. Parallellt med detta etableras nya sjönära besöksmål som utvecklingen i Gustavsbergs hamn, Baby-Björns unika konsthall av världsklass vid Hålludden, Kvarnholmen blir en ny del av Stockholms skyline etc.

staden1.jpg

Tillfället finns här och nu

Med de gigantiska konsekvenserna i samband med ombyggnationen av Danvikstull (kallad Danvikslösen) borde det vara helt naturligt att se på möjligheterna av vattenburen trafik. Vattnet finns ju där, ingen mark behöver lösas in, inga gator måste anläggas som kräver asfaltering, projekttiden blir här och nu.

Återuppväck Sjöbussen!

Projektet Sjöbussen med kollektivtrafik på Stockholms vatten som var aktuellt för ett antal år sedan, men som kördes ned i papperstuggen i samband med vårt politiska regimbyte förtjänas att tas upp igen. Hela Sjöbusskonceptet var tänkt för den moderna storstadsmänniskan. Snabba och säkra tilläggningar. Snabba och enkla byten av passagerare. De flytande bryggorna är anpassade för skiftande vattennivåer och till stadens olika kajer.

sjobuss.jpg

En ”Sjöbuss” — inte tänkt för skärgårdstrafik, utan för trafik i den moderna storstaden

Ett trafiksystem med så liten miljöpåverkan som möjligt för att börja skapa det framtida uthålliga samhället. Som dessutom kommer att bidra med ytterligare positiva tillgångar för invånarna i de berörda områdena och för hela Stockholmsregionen. Om Sjöbussen sjösätts och trafiken kommer igång kommer Stockholm att vara först i världen med biogasdriven personbåtstrafik.

Stockholm kan få en ny turistattraktion.

Båt är billigare än buss och tunnelbana

Båt är en naturlig del av det uthålliga samhället. Bjuder på en trevligare färdupplevelse. Sjönära bebyggelse i form av både hotell, restauranger, näringsliv och bostäder etableras i allt högre takt. Vattnet som förbinder stadens öar och Stockholm med skärgården är dessutom en av våra största turistattraktioner.

Vem ser till att remissperioden ställer krav på att kollektiv sjötrafik på allvar tas upp som ett av alla alternativ inom RUFS?

Här kan ni ladda ned rapporten: http://www.rtk.sll.se/verksamhet/RUFS/index.htm

1 Svar to “En ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) är släppt”


  • Tack för inspelet! Så klokt och välformulerat. Jag ska sprida ditt evangelium och se till att åtminstone vårt parti formulerar en reaktion in till region- och trafikplanekontoret. Och det är min förhoppning att mycket av det du trycker på kommer att återfinnas i vårt svar. Jag ska iallafall dra mitt strå till stacken och argumentera för saken!

    Annika

Lämna ett svar