Lita aldrig på en politiker som hela tiden säger: ”Nu är det faktiskt så här..”

Både hur man använder det svenska språket och sitt eget kroppsspråk kan avslöja en människa

Det har vi fått se ett otal tydliga exempel på under den senaste turbulenta tiden med AMF och LO-affärer. Reinfeldt som på ett stadsmannamässigt sätt blir alltmer rädd för att visa fel signaler, säga fel saker eller ge uttryck får oklarheter som kan misstolkas eller vändas emot honom.

Mona Sahlin som med sin lite bittra osäkerhet blir spänd och påstridig, för att i vissa lägen bli undfallande och vek. Ta gärna fram din stegräknare nästa gång du lyssnar på en intervju med henne och räkna hur många gånger hon använder ordet ”faktiskt”.

faktiskt = som be­teckna att något i själva verket till sin egent­liga innebörd är något annat än vad utseendet tyckes giva vid handen. Emedan riktigheten af dessa uppgifter blivit ifrå­gasatt, anser jag mig pligtig att faktiskt bevisa dem.

afraid1.jpg

Få ord inbjuder till ett så slingrande och grundlöst argumenterande som ordet ”faktiskt”

Det är tillrättavisande, det är överlägset, det påpekar att det endast är den talande som sitter inne med de riktiga och klanderligt korrekta uppgifterna — och det följs alldeles för sällan upp med en tydlig bevisföring.

Minns hur många gånger din pappa och mamma tillrättavisade dig när du var barn med samma ord. ”Lilla vän nu är det faktiskt så här att det är dags för att sova…”

Kombinera ett osäkert kroppsspråk med et förmåga att prövande skylla på andra (som Mona Sahlin nu gjorde med Wanja Lundby-Wedin — helt i fel ögonblick, efter att först ha stött henne) med ett ständigt argumenterande ”faktiskt˝ så ser vi en kommande förlorare.

Det är inte socialdemokratin värd

Det blir spännande att se om partiet orkar renovera sig, ta sig in i framtiden med dess nya förutsättningar och åter bli tydliga. I mångt och mycket blir rikspolitiken en spel för gallerierna med strategier och de stora penseldragen.

Inom kommunpolitiken däremot så börjar vi närma oss personval

Här, mitt i verkligheten, är det de tydliga politikerna som bli vinnare. I Nacka är tydligheten borgerlig. I Värmdö tillhör den socialdemokraterna.

Gränserna är egentligen ganska små.

0 Svar to “Lita aldrig på en politiker som hela tiden säger: ”Nu är det faktiskt så här..””


  • Inga kommentarer

Lämna ett svar