Om Skärgården som Världsarv i Radio Stockholm

roberts_radio_speakeasy.jpg

Snacket går.

Vilken folkrörelse kan inte en föreläsning, en blogg, ett upprop och en insändare sätta igång? Under de senaste två veckorna har jag plöjt kompendier och sammanställningar, brevväxlat och pratat i mobilen – och ämnet varit ett och samma: Kan man göra Stockholms Skärgård till ett Världsarv?

Klart man kan. Kan man t.o.m som svensk flyga till månen så. 

I allt tal om tillväxt så anges turismen ha den största potentialen. En Världsarvsutnämning skulle ge oss unika möjligheter till utveckling av ekoturism samt ge oss en spännande flora av möjligheter som handlar om utveckling av befintliga verksamheter och ett prövande av nya. En Världsarvsutnämning behöver inte meföra några hinder för olika arbeten inom världsarvet. Tvärtom nya företeelser kan istället etableras, lyftas fram och göras både attraktiva och nåbara.

Just nu växer nya spännande projekt fram på olika ställen i närskärgården. Djuröhamn, med sin viktiga roll i Sveriges sjökrigshistoria. Fornlämningarna som finns på närliggande Ingarö från år 2.300 f kr. Och Slaget vid Stäket, ett nytt levande museum som knyter samman Saltsjöbaden med Boo.

Och intresset växer. Lyssna på dagens Radio Stockholm, klicka på länken:

radio-stockholm-om-varldsarv.mp3

0 Svar to “Om Skärgården som Världsarv i Radio Stockholm”


  • Inga kommentarer

Lämna ett svar