Rör inte min integritet, beskär inte min frihet!

rita_pirat.jpg

Årets uppstickare inför EU-valet heter inte Junilistan, är inte någon traditionell bakåtsträvare, inte heller någon nationalistisk traditionalist utan — ett Piratparti.

Enligt olika opinionsmätningar, som vi dagligen kan se i dagstidningarna, har partiet klara möjligheter att knipa åtminstone en plats i parlamentet. Vad illustrerar nu det? Jo, att det svenska folket – framför allt den yngre generationen dvs de digitala infödingarna – har ett Europafokus på integritetsfrågorna.

Begrepp som Ipred, ACTA, Telekompaketet och datalagringsdirektivet är röda skynken

De är också idag allmänt förekommande i EU-valsdebatten. Oroliga och engagerade människor misstänker, och oroar sig för, att politikerna vill begränsa våra möjligheter att använda internet på det sätt vi har vant oss vid: vara en öppen plattform där människor fritt kan mötas, kommunicera, dela med sig, samarbeta, sprida budskap och dela kunskap. Ett nät som gör traditionella affärsmodeller omöjliga.

Tar Piratpartiet, men inte Junilistan, en plats i EU-parlamentet träder en klyfta upp i dagern som är en tydlig markering. Morgondagens europabild, eller förväntade europabild, tar över från gårdagens.

older.jpg

Samtidigt bli vår befolkning bara äldre

År 2060 kommer det bara att finnas två européer i arbetsför ålder (15-64 år) för varje europeisk pensionär (över 65 år) mot dagens fyra. Utgifterna som är relaterade till den åldrande befolkningen kommer att öka med i genomsnitt 4,7% av BNP.

Hur ser den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna ut, mot bakgrund av en rapport om den åldrande befolkningen. Hur medvetna är politiker, samhällsbyggare, kommuner och andra om denna förändring – och vilka krav den kommer att ställa på vårt framtida, och förhoppningsvis, uthålliga samhälle?

Var finns medvetenheten och nytänkandet?

Det kommer att finnas behov av reformer av pensionssystemen. Vi måste investera i förebyggande och hälsofrämjande teknik. Deltagandet av ungdomar, kvinnor och äldre arbetstagare på arbetsmarknaden måste öka samtidigt som vi behöver se ett markant förbättrat utbildningssystem. (Sorry, utbildningsministern, men dig sätter jag inget hopp till.)

Vi behöver också se en effektiv integration av invandrare och inte minst en nytänkande politik för laglig invandring. Just för att möta vårt framtida behov av arbetskraft.

trygg.jpg

I ett svenskt perspektiv kan vi inte längre känna oss trygga

Vi kan inte bara luta oss mot det faktum att vi skapat ett uthålligt pensionssystem. Vi behöver planera för allt som återstår att göra. I stort som smått. Inom rikspolitiken, såväl som inom den kommunala planeringen. Var finns visionerna om de viktiga och nya reformerna inom arbetsmarknads- och integrationspolitiken t.ex? De utgör i stora delar nyckelområden för att vi ska kunna få in och behålla fler människor i arbete. Och fler människor i arbete är en grundläggande förutsättning för fortsatt välfärd.

Och hur uppmuntrar vi våra barn till meningsfylld utbildning. Till lust, nyfikenhet, kreativitet och entreprenörskap.

Det som kan utgöra viktiga delar i den framtida svenska modellen?

0 Svar to “Rör inte min integritet, beskär inte min frihet!”


  • Inga kommentarer

Lämna ett svar