En fråga som berör hela Värmdö bidde en tummetott…

dagiNvp

Nyheten att Dag Landvik blir ensam ägare till de gamla kulturfastigheterna och marken i Gustavsbergs hamn är en viktig nyhet för Värmdö

I vår lokaltidning Nacka Posten får nyheten uppta en tredjedel av utrymmet och uppmärksamheten som rapporten om att hyresgästerna i Nacka Strand störs av Vasakronans hotellbygge. Det är medial prioritering det!

Den pågående stadsplaneringen av centrala Gustavsberg med det unika hamnområdet är en av de största frågorna på Värmdö just nu

Både sett ur samhällsutvecklingssynpunkt, men också för att Gustavsberg är Värmdös ”huvudstad” och port till skärgården. Men också en helt unik del av kommunens varumärke.

Inom projektet Centrala Gustavsberg pågår arbetet med att utveckla och planera för framtidens Gustavsberg. Bostäder, affärer, kultur-, idrotts- och utbildningsverksamheter, utvecklad infrastruktur samt rekreationsområden ska göra kommunens centralort till en attraktiv och trygg miljö, tillgänglig för alla.

centralagurra

Projektet omfattar centrumområdet ner mot Farstaviken, fabriksområdet och Strandvik i väster, österut inkluderas Vattentornsberget och delar av Kråkberget. Ett planprogram har tagits — och en politisk ledningsgrupp har tillsatts för att koordinera arbetet med detaljplaner och trafikutveckling för Centrala Gustavsberg.
Detta är ett stort och viktigt projekt, där alla inblandade aktörer måste medverka och samverka — och där alla måste enas om en gemensam vision som drar åt samma håll. Vi har inte råd med annat.
Därför är nyheten om Dag Landviks utköp och övertagande en viktig fråga som borde få större medial uppmärksamhet och granskande
För mig som engagerad Värmdöbo och Gustavsbergare vore det intressant om någon tog på sig att reda ut historien, från övertagande av fastigheter, olika bolag, ursprungsidéer och visioner etc. Därefter lyssna med ledande politiker och ”stadsplanerare” om vad Värmdö vill göra av hamnens och fabrikens hela område. Och hur står sig kommunens planer i förhållande till t.ex Dags Landviks egna visioner – vilka de nu är?

Vad säger dagens hyresgäster och affärsidkare i hamnen – Gustavsbergs Porslinsfabrik, Delselius, butiker och restauranger? Vad säger de viktiga konstnärerna som har sina ateljéer där?

glashus

Varför är Restaurang Glashuset och den unika Glashyttan stängd?

Vad säger t.ex konstnärinnan Margareta Hennix som var engagerad i Glashyttan och skapade restaurangen eleganta varumärke? Detta hade jag som journalist ställt i perspektiv till alla de medarbetare som lämnat sina uppgifter i hamnen under de senaste fem åren. Varför?
Och hur ser viktiga, externa aktörer med relationer till Gustavsberg idag på hamnens utveckling? Strömma Kanalbolaget t.ex. Det finns många duktiga områdesutvecklare som skulle kunna dra paralleller och jämföra utvecklingen här med andra, liknande områden i Nacka, Stockholm och Sverige. Kanske även internationellt?
hamn
Gustavsberg, hamnen och fabriksområdet är en plats som inte får slarvas bort
Vi måste ta vara på vårt ursprung och vår unika historia, vi måste värna om byggnader och miljön — samtidigt som vi måste skapa vettiga förutsättningar för dagens aktörer som hjälper oss att få hamnen att överleva.
Sommaren i hamnen har fått sitt liv tack vare duktiga entreprenörer som Hotell Blå Blom som gett oss sommarteater, Café Bistro som verkligen känns och levererar som en internationell bistro, Tornhusets Café Delselius som låter oss njuta bakverk på uteserveringen med bästa utsikten, Outletbutikerna, Gustavbergs Porslinsfabriks egen butik (som i dagarna fått sällskap av en stor klädesbutik med märkeskläder), Porslinsmuseet som under de senaste åren fått ett nytt mer aktivt liv med attraktiva utställningar, fantastiska Gustavsbergs Konsthall och butiker som Tornhuset, Tyra och Poppilopp m.fl.

Hur drömmer vi om att hamnen och porslinsfabriksområdet ska fortsätta att utvecklas?

Skulle det inte vara ämne för ett större medialt intresse för vår lokalpress än att hyresgäster störs av hotellbygge i Nacka, små hagar förbjuds för hästar på Värmdö eller att man kan lyfta stockar i Nackas nya friluftsgym?

Men jag är ju inte journalist.

Vi kanske rent av behöver en egen lokaltidning på Värmdö?

1 Svar to “En fråga som berör hela Värmdö bidde en tummetott…”


Lämna ett svar