Vad pysslar man med i Värmdös Bygg, Miljö och Hälsoskyddsnämnd …särbehandling?

Så här kan Värmdö Kommun särbehandla sig själva:

I ett ärende som behandlades igår hade kommunen ansökt om marklov, i praktiken möjlighet att schakta och spränga för nya Grantomta sporthall eller det som den ibland kallas för ”Alversjöhallen”, länk. Det saknades komplett underlag, vilket det inte får göra för andra sökanden.

En ledande politiker lämnade uppgifter under mötet som skulle skapa underlag för detta beslut

Detta kan ingen annan sökande göra. Det är faktisk positiv särbehandling av Värmdö kommun. Det är inte tillåtet av en myndighet. Att bevilja marklov före det man har fått bygglov är också konstigt…

Alla partier och ledamöter förutom Stefan Mårtensson (C) röstade för att ge arbetsutskottet rätt att fatta beslut om marklov för Grantomta sporthall. Med siffrorna 10 för och 1 emot beslöts att delegera beslutet om marklov till arbetsutskottet.

Så särbehandlas kommunen

Inte undra på att de får kritik i tidningar och av granskande konsulter som vill sätta kommunens politiker på skolbänken.

För den som vill hindra att Grantomta sporthall läggs där den nu planeras måste man överklaga det beslut som fattades i går. I annat fall är det för sent. Säg ifrån. Markera. Sätt ned fötterna i marken, rejält!

Hallen är 25×50 meter och drygt 10 meter hög. Öppenhet och dialog inför kvällens beslut har det varit total avsaknad av. Ingen modell har kunnat diskuteras med allmänheten, inget utlåtande från Skönhetsrådet osv. Protesterande föräldrar med plakat har uppvaktat kommunstyrelsens ledamöter före måndagens möte om hallprojektet, sen stängdes dörrarna och de närvarande fick skriva på sekretessförbindelser…

Så bygger Värmdös politiker förtroende.

Så här får det inte gå till. Luppen kommer att lysa allt starkare över Värmdöpolitikerna i min kommande granskning.

1 Svar to “Vad pysslar man med i Värmdös Bygg, Miljö och Hälsoskyddsnämnd …särbehandling?”


  • Susanne Fredholm

    Mitt i prick!
    Väldigt intressant inlägg, i synnerhet för mig som är a)en av de föräldrar som protesterade och b)blev inbjuden med armbågen 40 minuter innan mötet för att som föräldrarepresentant under sekretess bevittna eländet.

    Skönt att se att det faktiskt finns några människor med förnuft och civilkurage kvar – känner igen vissa delar av ditt inlägg från Stefan Mårtenssons blogg, en eloge till honom! Jag hade ingen tidigare erfarenhet av politik innan jag engagerade mig mot idrottshallsbygget på Grantomta och det jag har sett de senaste två åren har verkligen varit skrämmande. M har skapat en obehaglig maktkultur och de övriga alliansföreträdarna verkar helt vingklippta och totalt utan egen åsikt. Det sekretessbelagda KS-mötet gav också en mycket god bild av vem det är som bestämmer inom M – och inte är det Lars-Erik Alversjö…

    Susanne

Lämna ett svar