Är det skillnad om kommunen är uppdragsgivare?

nvp_idag

För ett antal år sedan avslutade jag en femårsperiod som konsult till Gustavsbergs Hamn AB

En period som jag delvis är mycket stolt över. Ägarna till Gustavsbergs Hamn AB räddade fastigheterna i den kuturella delen av hamnen från att spridas för vinden. Vi startade konsthallen, drev verksamheter och event, byggde glashytta och mycket annat. Efter dessa år avslutades vårt samarbete, delvis för att våra åsikter gick isär. Därefter har jag engagerat mig i hamnen och dess utveckling genom media, debatter och min egen blogg.

För lite över en månad sedan blev kommunen min uppdragsgivare

Uppdraget handla om att från ett helikopterperspektiv, och med historien fram till ida i backspegeln, visualisera och formulera en idé om hur hamnen skulle kunna utvecklas. Presentationen av visionen skulle ske på ett seminarie inom Creative Stockholm som är ett samverkansprojekt mellan kultur och näringslivssektorerna i Stockholmsregionen vars syfte är att stärka det företagande som bygger på ett konstnärligt, kulturellt och kreativt skapande. Creative Stockholm etablerades 2009 som ett av EU delfinansierat regionalfondsprojekt

När vi samlades på eftermiddagen kunde vi se att ett trettiotal deltagare hade anmält sig till dagen. Men när Jonas Olsson, från Creative Stockholm, en timme in i mötet försökte räkna deltagarna slutade han när han var en bit över hundratjugo! Och det var inte vilka deltagare som helst. Staden och kulturförvaltningen var representerad med flera, precis som Innovativ Kultur, Cirkus Cirkör, media m.fl. Dessutom var verksamheterna i hamnen närvarande – i stort sett ”alla”.

De befintliga verksamheterna representerade sig själva på ett alldeles fantastiskt sätt

Detta lade naturligtvis grunden för en trovärdig grundstomme till min presentation. När sedan Lars-Erik Alversjö, kommunstyrelsens ordförande, avrundade dagen med att betona att det här inte var ett drömscenario utan en vision – dvs ”en dröm med en plan” som ska genomföras – kändes det som ett litet, men dock, bevis på att mina idéer under årens lopr inte varit så fel. Men det som kändes allra bäst var att alla närvarande aktörer från området nu verkar på samma sida.

Jag är övertygad om att den här dagen redan nu har satt starka avtryck – och att visionen när den får ringar på vattnet kommer att sätta samma avtryck bland många i kommunen. Nu är det naturligtvis ” upp till bevis” för kommunen, och det gäller att utnyttja det tidsfönster som står öppet.

Vi har en ny aktiv kommundirektör, en kompetent och erfaren näringslivsdirektör och som det verkar en politisk samsyn i detta för kommunen så viktiga ärende. Helt plötsligt känns allt engagemang som man under åren ägnat åt hamnen och Porslinsfabriken vara värt någonting.

(Pappa är säkert lite stolt däruppe i himlen, som det lilla arbetarbarn han en gång var som 12-åring på Porslinsfabrikens tallriksverkstad.)

mitti_klipp

2 Svar to “Är det skillnad om kommunen är uppdragsgivare?”


 • Hej LG!
  Det skall inta vara någon skillnad.
  Det är ledarskapet och inte ägarskapet som avgör framgången!
  Ägarskapet i den här frågan är just det! Vem äger frågan?
  Bör närmast vara kommunen. Med kompetenta och intresserade människor blir framgången ett faktum.
  Vi får alla önska lycka oss till!
  Jan Dolk

 • Hej,
  En pärla som slumrar i vår vackra skärgård- faktiskt Europas sista sovande
  hamnstad. Kajerna bör bli levande med vackra skepp och myllrande liv. Jag
  har tagit in det första skeppet- Svanen af Stockholm, som jag äger. Vill med
  detta visa en möjlighet. Avser att ta in flera. Prioritera skolskepp som
  seglar med ungdomar,- skänker liv åt orten. Vi behöver befästa en mera
  övergripande samsyn för att överbrygga energislukande och tidsödande
  processer. Gustavsberg behöver få en egen unik karaktär.
  Inte hamna som sovstad.
  Nu finns tillfälle att byta bort den tänkta sovstaden mot det som kan ge
  orten en fortsättning för hantverkskulturen och de konstnärliga skapandena.
  Här finns alla möjligheter att bereda väg för konstnärlig verksamhet och
  utbildningar varvat med ortens kulturarv samt museala förutsättningar. Det
  nu utställda planförslaget liknar Hammarby sjöstad som i sig är en
  fullträff, men passar inte i Gustavsberg. Det är ont att inte hantera
  helheten i Gustavsberg, ända ut i vattnet. Jag skulle vilja sen en näst
  intill experimentell och fri formgivningsmodell för ungdomsbostäder med
  omfattande dynamik. Billiga, råa, spännande- med fokus på personlig design.
  Diversifieringen bör få krypa in i minsta vrå utan att den kommunala
  övermakten i allt skall besluta i varje skeende, varje detalj. Jag menar
  inte att det skall bli ett nytt Louisiana. Givetvis i blandning med
  ”vanliga” bostäder- billiga och dyra, äldrebostäder. Se framåt.

  Med vänlig hälsning,
  Calle Ring
  0705692233

Lämna ett svar