Varför jag aldrig skulle rösta på Folkpartiet

100803_Caligula

Ingen har utarmat den nya skolan så mycket som fd militären Björklund!

En sak har jag lärt mig i mitt liv: Det mesta av det vi lär oss, lär vi oss utanför skolan. Ofta märker vi inte ens att vi har lärt oss det. Hur ska det då gå till när skolan ska skapa en fungerande och effektiv undervisning?

Det är när vi förstår hur saker och ting hänger ihop som vi minns och lär oss på riktigt. En bra lärare är en god berättare, är engagerad – och har en god ämneskunskap.

Skoldebatten idag har till mångt och mycket fel fokus, dirigerad av herr Björklund. För mycket snack om betyg, vilket inte alls avgör om lärandet är framgångsrikt eller inte. Prata istället om motivation och hur man får eleverna att verkligen förstå vad de lär sig.

Har jag någonsin under min snart fyrtiofemåriga yrkeskarriär visat upp ett enda betyg?

Icke, sa Nicke. Har jag lärt mig mest från skolan eller livet? Lust. lek och lärande hör ihop. Lärande måste inte vara tråkigt. Leken ett kraftfullt verktyg för lärande.

Tillbaka till stenåldern!

Björklund satsar på att minska utrymmet för individuella val som stimulerar och uppmuntrar. Han bantar de ämnen som stimulerar kreativiteten och innovationsförmågan (det som förmodligen kommer att bli Sveriges viktigaste näringar). Han satsar på ”kärnämnen” som kristendomskunskap – och vad ”viktigt” det ämnet är? Kristen fostran, jojo…

Det skall också bli hårdare tag, disciplin och ordningsbetyg. Ned med flumskolan? Ned med Björklund, säger jag. Skicka tillbaka honom försvaret. I skolministerns egna lilla värld har skolan förvandlats till ett slutet system där kopplingen till världen utanför försvunnit. Det är på en fundamental brist på kunskaper och underlag som babblet om ”kunskapsskolan” utformas. Mer mätmetoder, mer betyg, tillbaka till ”gå”. Och då blir alla oroliga föräldrar trygga.

I stället för att satsa på och utveckla sådan pedagogik som visat sig stimulera barns egen motivation och skapa sammanhang och mening i skolans undervisning gör man nu tvärtom. Skolan är en värld i sig, där barn och unga tillbringar väldigt mycket tid. Satsa på att göra denna tid så lustfylld och meningsfull som möjligt! Det handlar om att skapa en skola där eleverna lär sig att se sammanhang, där sökandet är lustfyllt och där meningen med skolarbetet är tydligt och inte en jakt på betyg. Detta leder i slutändan till verkligt lärande.

Mina barn, jag har fyra, har lärt sig mest utanför skolan. Eller i den eftergymnasiala utbildning de varit motiverade till att söka till. Och som inte alls har haft några liknelser med Björklunds tragiska bild av morgondagens skola.

Kognitionsvetaren Peter Gärdensfors, denna kloka man, har formulerat en önskelista till Jan Björklund, jag citerar här hela listan – med en övertygelse om att Peter Gärdenfors och jag vill samma sak:

1. Utgå från människans naturliga lärande

Skolans institutionella struktur med läroplaner, scheman och lektioner bygger på tradition och inte på vetenskap. Det finns ingen forskning som säger att denna struktur är den bästa för lärande. Det mesta av vad vi lär oss, lär vi utanför skolan. Därför bör man studera det informella lärandet för att bäst förstå hur skolans verksamhet skall organiseras.

2. Satsa på elevernas inre motivation
Det är viktigt att skilja mellan inre och yttre motivation. När man drivs av inre motivation gör man något för att aktiviteten i sig själv ger tillfredsställelse. När man styrs av yttre motivation gör man något för att det leder till något annat som är värdefullt men som inte direkt är kopplat till aktiviteten.

3. Låt eleverna uppleva att de har kontroll över sitt lärande
En av framgångsfaktorerna för datorspelen är att de ger användaren stor kontroll över förloppet men spelet är samtidigt en utmaning.

4. Satsa på förståelse i stället för på faktakunskaper
Debatten har kretsat kring elevernas kunskap – där kunskap ofta ses som att eleverna skall kunna återge en mängd fakta. Men en elev kan aldrig skapa fullständig förståelse av ett område enbart genom att lära in fakta – han eller hon måste tränga in i de underliggande mönstren och se hur kunskapsområdet hänger samman.

5. Använd IT för att öka motivation och förståelse
Datorerna har en stor pedagogisk potential som tyvärr är väldigt dåligt utnyttjad. Datorerna kan användas för att visa och berätta på nya sätt, till exempel genom olika typer av visualiseringar och simuleringsprogram.

6. Bredda lärarutbildningen
Jag önskar att lärarutbildningen omformas så att människans naturliga sätt att lära sätts i fokus. Resultat från modern psykologi, kognitionsvetenskap, hjärnforskning och speldesign måste in som en del av utbildningen.

Källa: Datorn i Undervisningen.


3 Svar to “Varför jag aldrig skulle rösta på Folkpartiet”


 • Hej bloggen!
  Om bloggen tror att Björklund är det värsta av katastrofer vilket i sig kan äga sin riktighet, men vad var då liberalisten Bondesson för Värmdö det dubbla eller?
  Simma lugnt och luta Dig tllbaka och ha det så bra.
  Jan Dolk

 • Hej!

  Tack för en intressant och engagerad blogg.

  När jag surfar runt kring Värmdö stöter jag på ditt namn både här och där. Du verkar ha gjort så många olika intressanta saker, så jag blir nyfiken på hur du skulle vilja presentera dig själv. Är det medvetet som du valt att inte ha nån presentation på din blogg?

  mvh
  Catharina

 • Jag tror att jag bäst presenteras av det jag gör och det jag tycker. Den sammanlagda uppfattningen av allt jag skriver kanske till sist skapar bilden av vem jag är. :-)

Lämna ett svar