DET VÄRSTA ÄR ATT SKYLTEN INTE ÄR ETT SKÄMT…

11071705_10153132548054123_6620014164544663157_n

OCH SÅ KLÄMMER VI ALLA I:

”Ja nu är det slut på gamla tiden nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Nu är det slut på gamla tider, nu går gamla Gustavsberg i himlen in…”

Ta gärna en kvällspromenad genom Gustavsbergs fabriksområde och centrala delar.

Och upptäck hur man river en gammal kulturbygd, slarvar bort ett historiearv och skapar en ny könlös förort. Kompetenta, ansvarsfulla och visionära politiker? Nej. Framsynta stadsplanerare och engagerad stadsarkitekt. Nej. Starka projektledare? Nej. Kommundirektör och kulturchef med känsla för ortens historia och kulturvärde? Nej. Fritt fram för dyra konsultbolag och byggherrar? Ja. Hål i huvudet. Ja.

I varje politiskt beslut ser man nu till att skaffa sig fri spelplan. På initiativ av kommundirektören Stellan Folkesson och projektledaren Sofia Vogel har det nu tagits ett beslut om att fastställa det nya vägsystemet i Gustavsbergs Centrum (se bild!). Den nya gatan genom centrum kräver att Handelsbankhuset i centrum, som kommunen äger, måste rivas. Även en del av den stora centrumbyggnaden bör rivas för att åstadkomma ett bra tillgängligt stadsrum. Två stora ekar fälls och befintligt torg blir en väg intill Gustavsbergsteatern.

karta.gustavbergbesk

På det här sättet skaffar sig kommunen nu handlingsfrihet att göra som de vill

Genom att få igenom ”möjligheten” till ett illa genomtänkt framtida vägnät i Gustavsberg, har de fått Miljöpartiet att blåögda tro att omdiskuterade förbifart Ekedal är ”skrotad”. Samtidigt för kommunledningen diskussioner med Trafikverket om vem som skall betala en eventuellt kommande förbifart Ekedal …om den byggs?

Trafikprincipen anses flexibel. Om en förbifart över Östra Ekedal byggs, kan politikerna i ett senare skede av processen välja att inte bygga den nya gatan genom centrum. Eller så kan vägen genom centrum anläggas först när området norr om centrum exploateras. Trots att politikerna i sitt beslut inte uttalat något, varken om förbifarten eller att en gata ska byggas rakt genom Skärgårdscentrum så är det sistnämnda som tjänstemännen arbetar med.

”Beslutet är tydligt, hela trafikstrukturen är tagen och det är det vi arbetar efter” säger Sofia Vogel, projektledare Värmdö kommun.

Hm, vem i hela världen, ska vi lita på? Knappast kommundirektören och de lokala politikerna i alla fall. (Ni hittar handlingar på länken: insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1790286)

”Nyheten” finns också på NVP´s nättidning: http://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/Vag-klyver-centrum/#.VT3tUKRw4vk.facebook

0 Svar to “DET VÄRSTA ÄR ATT SKYLTEN INTE ÄR ETT SKÄMT…”


  • Inga kommentarer

Lämna ett svar