Hur kunde det bli så, har kommunen ingen koll alls?

För mig har det alltid varit viktigt hur vi bygger, gestaltar och utvecklar centrala Gustavsberg – framförallt Fabriksstaden (vägrar att använda fjollnamnet Porslinskvarteren).

I gestaltningsanvisningarna till detaljplanen för Fabriksstaden anges tydligt ”olika höjd inom varje kvarter”. Givetvis skrivs det in i varje markanvisningsavtal att fastighetsbolagen ska följa gestaltningsanvisningen.

Men här bygger JM lika höga hus som Stena just fått bygglov för. Femvåningshus rakt av. Och hur kommer IKANO bygga? Jag förstår fastighetsbolagen, de bygger för att maximera sina vinster och det har jag respekt för.

Men jag förstår inte kommunen, har de ingen koll? Vart tog visionerna vägen om, jag citerar gestaltningsanvisningarna:

”Ett genomgående tema för den nya bebyggelsen är enkelhet med utgångspunkt i den industrihistoria som skall genomsyra intrycket. Exempel på detta är enkla material som puts och tegel vilka sedan i enskilda detaljer kan förfinas. I fasaderna kan andra material dyka upp som skivmaterial, plåt och trä. Antal våningar ska varieras inom varje kvarter. De olika husens varierade volym understryks ytterligare genom att takvinklar varieras och takmaterialen kan vara plåt eller tegel. Materialval och färgval kan kontrastera mot gatans fasad. Genom inblickar kan detta bli ett varierat och spännande intryck.”

Är det någon som tycker att det börjar se spännande ut i fabriksområdet, där meter för meter av vårt historiearv nu håller på att försvinna?

Så här var det tänkt att det skulle kunna bli:

hus2

hus1

0 Svar to “Hur kunde det bli så, har kommunen ingen koll alls?”


  • Inga kommentarer

Lämna ett svar