Arkiv för 'Värmdös politiker, kommun och förvaltning, med kritiska ögon' kategorin

Sida 2 av 6

Framtidens Gustavsberg är här. En del frågetecken, men det ser faktiskt lovande ut.

mitten

Förlåten lättad avseende framtidens Gustavsberg

I sanningen namn kanske press konferensen inte bjöd på några kioskvältande nyheter, men rappt presenterade kommunens konsult, f.d kommundirektören Magnus Hedenfalk hur Gustavsberg skall förtätas och utvecklas med 2300 nya bostäder.

Magnus gör i mitt tycke ett bättre jobb som projektledare i detta stora och betydelsefulla projekt än han gjorde som kommundirektör. Och vid sin sida har han den kunniga och begåvade utvecklingschefen Lars Fladvad.

Framtidens viktiga delar

För det första att knyta samman norra Gustavsberg i form av Munkmora och Vattentornsberget med övriga delar. Förslaget som presenterades i form av nya hus och nya vägdragningar var kompetent men föga överraskande. Förtätningen och utvecklingen av ”gamla” Gustavsbergs centrum (dvs bl.a den skandalösa parkeringsplatsen) fick mig inte heller att höja på ögonbrynen. En förtätning helt enkelt, länkad samman med idrottsområdet med ytor för bandy, ishockey och en ny tennishall. Man kan fråga sig varför ishockeyn får breda ut sig på flera ytor, medan det inte finns en enda konstgräsplan att uppbringa för fotbollen?

staden

Parker som avdelar, öppnar upp och binder samman

Det är också en viktig del i projektet. Dels en ny Stadspark vid kyrkan, som en del vill kalla för Bersåparken. Dels Idrottsparken som skall bli ett grönstråk från centrum mellan berg och hockeyhall för att öppnas upp vid Ösby träsk. Här kan jag ställa mig lite tvivlande till hur öppet detta stråk verkligen kommer att bli mellan en ful ishall och en bergvägg. Däremot gillar jag att man vitaliserar och skapar ytor vid Ösby träsk. Den tredje parken är den mest spännande och kallas för Fabriksparken. Låt mig återkomma till den.

Så långt mer ordning och reda än vida visioner

Jag är övertygad om att ”gamla” centrum behöver mer tillskott i verksamheter och liv för att det skall bli en levande yta. Nästa del är Kvarnbergsterassen, dvs nya hus på Kvarnbergets norra sida. 190-250 lägenheter i flerbostadshus. Förslagets som presenteras i skisser och modell känns lite kantiga och bumliga, jag hade hellre sett att man vågat ta ut svängarna i färg och form. (Är det någon som varit i Barcelona?). Att bygga på denna skuggiga norrsida kräver starka intryck och mycket värme. Får man hoppas på fler förslag på byggnation,

Äntligen har man förstått vattnets dragningskraft

Där ”mellanrummet˝ blir början till viken och hamnen planeras en entré i form av ett trädäck med trappor eller gradänger. En mötesplats, en njutningsplats. Bra tänkt! Läget bli lugnt i och med att man också har tänkt sig att stänga av den nuvarande genomfartsvägen mellan kyrkan och viken. Man öppnar istället upp den gamla genomfarten igen.

overview_fabriks

Fabriksstaden kan bli Stockholms Bo011

Jag kan faktiskt bara ösa beröm över planen och konstatera att duktiga konsulter lyft projektet till att kunna bli något helt unikt. Här finns det vågade, här blir man förvånad och möter nya ytor, färg och material runt varje knut. Här kombineras det historiska vingslagen med nya vågade höjder. Här skulle jag faktiskt kunna tänka mig att bo. Fullföljer man planen som den är skissade utan att fega ur, kommer det här att bli ett av Stockholms mest attraktiva områden. Här hittar man också den tredje parken – Fabriksparken som binder samman de norra och södra delarna. Lite New York, grönska, aktiviteter, gångstråk och platser för möten och vila.

Ett råd: ta er till Runda Huset och kika på modell och plan. Kräv sedan av politikerna och kommunen att sätta spaden i jorden!

Vilka är då frågetecknen?

Det första är tiden. Projektet måste starta så fort som möjligt. Skulle tiderna, konjunkturen och finansiella världsläget bli sämre finns det alltid risk för att Villeroy Boch börjar tveka. Och då blir det ingen ny fabrik, vilket i sin tur inte skapar förutsättningar för Fabriksstaden.

Det andra är satsningen på näringslivet. Ekobacken för industri och näring inom miljö etc måste också få högsta prioritet. Och näringslivet kring kultur och kreativa näringar måste kunna utvecklas till en större kritisk massa – här har vi vår unikitet och historia. Men för att detta skall kunna ta plats måste ytor frigöras, det räcker inte med att öppna upp små fönster inom den nya staden.

Det bästa vore om kommunen köpte Porslinsfabriken av Dag Landvik

Först köpa den, utveckla den med nya verksamheter inom kultur, skola och kreativa näringar (jag kan ge dem minst fem olika förslag på idéer) – därefter kan de säkert hitta en ny tagare i form av en förvaltande fastighetsägare som kan köpa fastigheten. Idag gapar Porslinsfabriken tom när den inte i foajén rymmer utförsäljningar och tillfälliga outlets.

På köpet borde kommunen frigöra Kattholmen, hamnens pärla

Lös den marina verksamheten på annat håll. Det kan gärna få finnas kvar t.ex båtförsäljning och bryggor. Men ta hand om det gamla badhuset och kraftstationen och gör Kattholmen till ett mål för möten och måltider.

Andra små frågetecken gäller byggnationen av seniorbostäder intill Strandvik. Personligen anser jag att seniorer skall bo bland barn och unga. Hatar den typen av ”gatered communities”. Och frågan är om inte Strandvikmiljön är värd ett bättre öde.

torget i staden

Jag skulle aldrig vilja bo i ett seniorboende, däremot gärna i en anpassad lägenhet ovanpå ett av fabrikshusen i den nya Fabriksstaden ;-)

Framtidens Gustavsberg…?

Skärmavbild 2011-08-22 kl. 09.19.12

2300 nya bostäder mitt i anrika Gustavsberg. Ett aktivt storstadsliv mitt i skärgården

Idag välkomnar kommunen till en presskonferens i det anrika och lita knasiga Runda Huset där vi skall få skåda in i framtidens sätt att kombinera storstadsliv med småstadens bekvämlighet – mitt i en stolt skärgårdsidyll.

Det handlar alltså om Framtidens Gustavsberg

I och med att Villeroy & Boch Gustavsberg AB flyttar sin produktion av sanitetsporslin till en annan del av Gustavsberg, Ekobacken, finns nu möjligheten att omvandla fabriksområdet till en  levande stadsdel med bostäder, verksamheter och service.

Hamn- och fabriksområdet, stadsdelen kan bli till en integrerad del av centrala Gustavsberg
med en stärkt koppling mot centrum. Planbeskrivningar över hela centrala Gustavsberg har tillsammans med visioner och illustrationer legat ute på ett sk samråd – som nu är avslutat.

Idag kommer arkitekter från Tengboms, ÅWL och WSP att tillsammans med fastighetsägare, investerare och kommunens politiker och tjänstemän i projektledningen att ”lätta på förlåten”.

Hittills tycker jag att man gjort ett bra jobb

En eloge till både projektchefen Hedenfalk och utvecklingschefen Fladvad. Det intressanta blir nu att få höra tidsplan, hur konsekvent och ”fullständigt” planen kommer att genomföras, eventuella frågetecken eller hot till konflikter och hur starkt konsensus det är bland fastighetsägarna i området. Men också hur man tänker lösa trafikfrågorna, omläggningar av genomfarter mm.

När det gäller hamnen har ju bl.a Dag Landvik ställt sig utanför arbetet och delar av dialogen. Och det område som han representerar är ju trots allt hamnens ”framsida” och ytor för sociala möten.

Rapporterar vidare.

Sommarens konstaterande: Världen och vår omvärld leds av sopor

båtklubbens_sopor

Detta konstaterande gäller både för närsamhället och den stora världen

Bilden ovan är från Gustavsbergs båtklubbs brygga i morse. Jag som trodde att båtägare brydde sig om naturen och undvek att smutsa ned. Så fel man kan ha. Här låter båtägarna soporna svämma över på sin egen ”bakgård” – finns det inte plats i soptunnan, släng skiten bredvid. Kanske någon annan tar reda på eländet.

Jag har alltid undrat vem den där ”någon annan” är?

Den som ansvarsfullt tar fram en svart sopsäck, plockar upp skiten och visar att båtklubbens medlemmar faktiskt tar ansvar för sitt område. Vad står det i GBK´s medlemsregler..?

GustavsbergsBK

På ena sidan bryggans låsta grind ligger båtar för miljoner förtöjda, på andra sidan växer sopberget.

Skäms, båtklubbsmedlemmar!

Attityden och bristen på ansvar är en spegelbild av världen idag

Europa befinner sig i en extremt problematisk situation, som det blir mycket svårt att ta sig ur. Ett resultat av bristande kompetens, politisk oenighet och självförnekande. Förmågan att inse hur illa man egentligen mår. Och konsten att leva över sina tillgångar.

Det kan dröja upp till fem år innan det ljusnar

Vi ser fram emot en låg tillväxt, stigande arbetslöshet, minimala löneökningar och en ökad press på välfärden. Grekland försöker trygga lugnet genom ett åtgärdsprogram som få tror att de går i land med. Vad blir resultatet? Katastrof, jag lovar.

Berlusconi, denna odrägliga mansgris, har lett sitt land till en liknande katastrof. Men han vägrar fortfarande att inse det. Portugal, Spanien, Irland står näst på tur…

Listan kan bli längre över länder som går mot svårare tider.

usa_flag

Parallellt ser vi nu en utveckling i USA där sänkt kreditbetyg ställer världsnationen inför ett faktum de aldrig kunnat drömma om

En historisk händelse, men förbannat logisk. Här har vi ännu ett land som räddat sin standard genom att öka hastigheten på sedelpressen och öka sin lånebörda in absurdum. Och som vägrar fundera över ordet solidaritet.

En global kris är nära

Samtidigt blir tillväxten och makten i t.ex Kina allt starkare. Vilket också gör deras ekonomiska inflytande på USA allt starkare. Men vad händer med deras inflytande …om USA ”inte kan betala”?

Överskatta inte Kinas betydelse i framtiden

Hela deras tillväxt bygger på att tillverka billigare, att plagiera och nu även att köpa upp ägarandelar i utländska företag. Varför? Jo därför att de saknar den förmåga som framtiden måste bygga på; innovationskraft.

I takt med att Kinas välstånd ökar, ökar deras löner och till sist blir det inte längre billigt att tillverka i Kina, och världens alla marknader kommer att leta efter nya, billigare länder att lägga sin tillverkning i. Och vad gör Kina då?

china

Vad hjälper det om du på kinesiska högskolor och universitet lär dig det som vår, inte så smarta, svenska utbildningsminister värnar om; matematik, historia, religionskunskap etc snabbare och bättre än på våra svenska skolor? Om du inte samtidigt stimulerar eget tänkande, kreativitet, lust, idékraft och innovationsförmåga?

Välkommen tillbaka från sommar och semester

Inse att det är här och nu möjligheterna finns. Om du har vilja, idéer, genomförande kraft och lust.

Det går bra för Sverige, även om naturligtvis även vi kommer att påverkas av den globala ekonomiska krisen. Men här finns det utrymme för utveckling. Se bara på den svenska turism som förra året i Sverige omsatte 245 miljarder kronor – en ökning med 45 procent sedan 2010. Enligt prognoserna kommer antalet turister från utlandet att öka med 80 procent fram till år 2020. (Hur hanterar vi detta faktum i Gustavsberg och Värmdö?)

attityd

Det finns fler tillväxtområden, och fler kommer att skapas om vi tar tillvara på möjligheterna både nationellt och lokalt. Och här måste det till attitydförändringar, en tro, en lust och en vilja.

Vad har vi för möjligheter när det gäller Värmdö och Gustavsberg till exempel. Vad ser vi för möjligheter? Vad gör vi för att ta vara på olika människors initiativförmåga, idékraft och kompetens på hemmaplan? Vad gör vi för att samarbeta?

Plocka upp soporna från vår egen ”bakgård” till exempel…

Kommer ni ihåg Restaurang Glashuset?

galshus_ute

En sådan här dag, när temperaturen kryper över 22 grader i skuggan längtar jag efter Kajsa och Restaurang Glashuset

Kajsa Åkerblom startade och drev under ett antal år en av Värmdös mest uppskattade restauranger. På bästa plats i Gustavsbergs Hamn, med uteveranda mot viken. Fortfarande kan man hitta spillror av Restaurang Glashusets på nätet under adress: www.restaurangglashuset.se – trots att pärlan i hamnen idag är förvandlad till en för det mesta stängd lunchrestaurang med en helt annan kvalitetsambition.

glashuset_08 glashuset_05 glashuset_03

Lunchpärla, familjerestaurang och nöjeskrog

Restaurang Glashuset i Kajsas vård uppfyllde alla kriterier.

Gustavsbergs Hamn, där storstad möter skärgård, och där en industriell tillverkning av porslin fortfarande lever sida vid sida med yrkesverksamma konstnärer och formgivare inom keramik och porslin är värd en riktigt bra restaurang. Hamnen är idag en i högsta grad levande mötesplats för människor och kultur, människor och kulturer.

Men skulle kunna ha så mycket fler besökare, och mer liv. Bra caféer, barer och restauranger föder liv. Föder affärer.

closed

Idag är uteserveringen tom och öde, restaurangen stängd och bommad varje kväll

Tala om att inte förstå vilka möjligheter som finns. Kajsa skildes från verksamheten när hennes och fastighetsägaren inte längre drog åt samma håll.

Sedan dess har Kajsa varit med om att etablera den fantastiska succén vid Nytorget – Nytorget Urban Deli. Ett mat och pratställe där man lyckats förena frukost, lunch, barliv och middagskrog tillsammans med saluhallstänk och närbutik.

Restaurang Glashuset har nedgraderats till Matateljén och lunchkrog.

Skärmavbild 2011-06-28 kl. 09.45.35

Vem minns inte sommarkvällarna med vännerna på verandan?

Helgbrunchen, julbordet, nöjeskvällarna, stand up-veckorna… Kajsa, tänk om du ville komma tillbaka? Kajsa har inlett nya och mer spännande steg på sin karriär bland mat, vin, nöjen och folk.

Så ska man få Restaurang Glashuset att leva upp igen, måste nya idéer till. Och de finns ju nästgårds.

bistro

Bistro Gustavsberg är en alldeles utmärkt restaurang i hamnen

En restaurang vars verksamhet skulle må bra av att få kunna blomma ut bättre. Här finns en krögare med dotter som har en erfarenhet av bra mat, gott humör och gästvänlighet. Men som också har erfarenhet av att driva nöjes- och musikkrogar.

Varför inte släppa dem ansvar för Glashuset? De som kan – och de som känner för hamnen.

gustavsbergs_glashytta

Dessutom: I Restaurang Glashuset finns en av Sveriges mest gömda Glashyttor

En publikmagnet, och en fantastisk resurs för våra glaskreatörer är stängd och bommad.

Som en juvel inne i restaurangen ligger Sveriges kanske modernaste glashytta. En miljoninvestering som ligger för fäfot! Vilken totalt outnyttjad attraktion, för krogen, för hamnen och för Värmdös turism.

Hur kan man först investera miljonbelopp och sedan bomma igen en sådan resurs? Fråga Dag Landvik.

glashus

Om jag fick ansvara för hamnens utveckling

Då skulle jag inse hur viktigt bra mat- och nöjesställen är. Jag skulle snabbt fatta var de allra bästa lägena finns, som är unika för hamnen. Därefter skulle jag vända mig till Bistro Gustavsberg och säga:

- Hörni Hinke och Sophie, vad säger ni om att ta ansvaret för Restaurang Glashuset? Mina krav är att ni skall erbjuda bra och prisvärda luncher, skapa en trevlig familjekrog och gärna ge den en nöjesprägel på helgerna. I gengäld får ni 75% hyresrabatt första året, 50% andra året och 30% tredje året. Lycka till!

Äsch, nu är jag ute och drömmer igen. Sånt här händer aldrig i vår kommun.

Rädda den lokala fotbollen!

fotter

På Värmdö finns det fyra olika fotbollsklubbar. Hål i huvudet!

I Gustavsberg finns anrika Gustavsbergs IF FK, en fotbollsklubb med anor från 1906. Hemmaarenan är idylliska Farstaborg, en gräsplan centralt belägen i växande Gustavsberg. En plan med gammal folkparkskänsla och ett stycke kultur. Men också en plan som blir redo för spel sent varje säsong, och som inte tål för hård belastning.

farstaborg

Därför blir alternativen för småknattar och juniorer att träna på Ekvallen eller Ösbys grusplaner. Idag är det stora glapp mellan årskullarna. Från GIF´s A-lag (Division 6) är det ett hopp ned till pojkar 94 och därefter ett hopp ned till årskullar 4-5 år yngre.

Ingarö IF finns 4 km bort, också med stora ”hål” bland årskullarna

De har också ett A-lag som spelar i de nedre divisionerna, men inget pojklag för 94:or och 95:or, inte heller några 95:or och 96:or bland tjejlagen. De har dock en bländande fin konstgräsplan i ett centralt läge. En plan med möjlighet till uppvärmning under hela vintern.

Lite längre ut på Värmdö tar Djurö vid, knappt…

Här är det än mer glesare mellan årskullarna både på pojk- och flicksidan. Det saknas nästan helt lag mellan pojkar/flickor 90 och 00. De har inget konstgräs, utan för förlita sig till grus- och gräsplan.

Mitt på ”ön” finns stora Värmdö IF. Resursstarka

Den klubb som har lag högst upp i seriespelet – division 2. Och den klubb som också lyckats samla flest sponsorer och bredd bland lag och spelare. De har idag två konstgräsplaner och en grusplan på ett och samma område. Omgärdat av inomhushall och en ny sporthall under byggnation. Men även hos dem så är det ”hål” bland årskullarna. De som är störst som klubb har inte lyckats behålla ett pojkar 94-lag.

linus

Varför skall vi ha fyra konkurrerande klubbar inom en så liten region?

Vore det inte bättre att slå samman alla föreningarna till en enda stor förening. Att på så sätt kunna utnyttja alla planresurser på ett bättre och mindre prestigelöst sätt? Att kunna skapa en professionell ledarorganisation.

Att kanske bilda ett ”All Star Team” som spelande ungdomar från olika håll i kommunen skulle kunna ha som viktigt etappmål i en fotbollskarriär.

Att på så sätt kunna stärka och bredda både tjejfotbollen och killfotbollen – och skapa återväxt lokalt. Istället för att tvingas importera och köpa spelar från andra håll, utanför kommunem, när det börjar bränna till och lagen kommer allt högre upp i serierna.

emil

Jag har varit ledare i GIF P94 nu i över 10 år

Jag har varit med om att bråka med kommunen (urusla planerare bland tjänstemännen!), böna och bett hos de andra klubbarna om att få träningstider, lagt ned tusentals timmar och oavlönat fraktat spelare hundratals mil mellan olika träningsmöjligheter. Nu är ”våra” killar 16 år. Vi har lyckats ta oss upp till Sankt Eriks Cupens ”elitdivision” 2 – och det går bra för oss.

tranare

Vi har nu en hängiven, professionell tränare med lång erfarenhet

Vi har en kärntrupp av föräldrar som tagit på sig ett ledarskap året runt. Vi vill att våra killar ska få rättvisa träningsförutsättningar, vi vill att de skall få fortsätta att växa som spelare och vi vill att de ska ha tydliga mål att sträva mot.

Slopa vansinnet. Slå ihop klubbarna!

Det som stoppat diskussioner kring detta under alla år är en inhemsk ö-mentalitet där man inte vill beblanda sig med andra delar av kommunen. Prestige och oförmåga att kommunicera mellan styrelser och ledare. Och ofta löjliga diskussioner om vad namnet på en sammanslagen förening skulle bli.

Allt, frågor som går att lösa med en vuxen och mogen hantering. Här borde kommunen vara en deltagande och pådrivande part!

ralle

Ge våra ungdomar engagemang och möjligheter de är värda!

Ge alla, från knattespelare och uppåt, en möjlighet att få spela breddfotboll. Ge dem planresurser att träna meningsfullt på.

Stöd alla föräldrar som är beredda att ta ledaransvar, anordna träningsläger och cuper.

Se till attt det sker ett byte från föräldratränare till avlönade tränare när elvamannafotbollen gör sitt intåg. Skapa en ledarorganisation som utbildas väl och där man drar nytta av varandrs kunskaper och erfarenheter.

Se till att det finns sjukvårdsutbildade, att det finns målvaktstränare osv.

Värmdös del av befolkningspyramiden som består av barn och ungdomar bara växer

Vi har simhall, vi har uterink och två ”inomhus” rinkar för ishockey (!), vi har hallar för innebandy, vi har sporthallar för gymnastik och handboll, vi har tennishall med löfte om att få fördubbla sina ytor. Men vart tar fotbollen vägen?

nya

Jo, vi har fyra klubbar/föreningar som inte samarbeta ett uns

Som inte tillsammans tittar på resursutnyttjande och hur man bäst skall ta hand om den framtid vi har – ungdomarna.

Av fyra klubbar inom ett område så har vi ett lag med Pojkar 94 (Gustavsbergs IF P94) – en viktig årskull som skall bli en viktig del av återväxten till framtida A-lag. Och ser vi en bit utanför Värmdö, så kan vi konstatera att Saltsjöbaden lagt ned sitt p94-lag, IFK Stockholm kliver av vår Sankt Erikscups-serie för att laget är för glest.

Nu blev det mycket pojkfotboll, naturligtvis för att jag är lagledare för P94, men detta gäller naturligtvis inte minst resurser och plats även för alla flicklag. Det vill jag betona.

Vad tar fotbollen vägen, och borde inte vi vuxna fråga oss varför vi håller på med fotboll på lokal nivå. För att pinka egna revir eller för att vi bryr oss om våra barn och ungdomar?

Värmdöcentern verkar ha olika världsuppfattningar?

anka

Att Värmdös politiska hagar mer är snurriga ankdammar lär väl inte överraska någon?

Road följer jag två olika skildringar av Värmdöcenterns årsmöte i måndags den 31 januari. Att partiet inte har haft lätt att hålla sams i den nya alliansen med det lika virriga moderatpartiet är allmänt känt. Man kan skratta åt eländet, men det är ett elände som påverkar vår kommuns utveckling och ekonomi. Låt oss tillsammans ”lyssna” på delar ur två beskrivningar av årsmötet.

henrik

Så här låter låter det när Henrik Paulsen Värmdö Cententerns tidigare ordförande berättar under rubriken ”Rapport från ett havererat årsmöte”:

(Efter en lång diskussion om fumlig formalia kring, om två betalda medlemsavgifter eller ej, händer detta enligt Henrik:)

”Det sagda fick 11+1 personer att lämna mötet, en majoritet således, och endast 8 personer blev kvar, en minoritet således. Trots att centerpartiet ska vara en demokratisk organisation, och trots att det stred mot stadgarna, så var det således en minoritet som på ett odemokratiskt sätt och med, den externe, ordförandens hjälp lyckades ”vinna”. Om det var någon vinst kan förstås diskuteras utifrån det förhållandet att åtminstone de 11 nu allvarligt överväger att lämna partiet/sitt politiska engagemang.

Enligt min mening visar det sagda på minoritetens avsaknad av det mest rudimentära demokratiska tänk. Med tanke på att en av de två justeringspersonerna var bland de som avtågade ska det bli intressant att se hur man hanterar denna situation. Om man väljer ny styrelse ska det även bli intressant att se om man är så oklok att man väljer den föreslagna ordföranden. Detta särskilt som personen ifråga, som bor på Värmdö, inte är skriven i Värmdö kommun utan i Stockholms stad, och därmed är en av alla de personer som utan att bidra till våra gemensamma kostnader snyltar på den skatt vi andra betalar till den kommun i vilken vi bor. Kommer detta ut till allmänheten, och den risken är nog stor, är det knappast något som är till fördel för det redan sargade partiet.”

Läs hela Henriks referat på en annan aktiv centerpartist blogg Stefan Mårtensson (länk)

hasse

Men läser man ”Hemmesta Hasses” (Hans Lindqvists) skildring på sin egen blogg så är det ett helt konfliktfritt anslag:

Under rubriken ”Värmdöcenterns årsmöte: Christer Malmqvist ny ordförande” skildras inga konflikter, inga beslut tagna av en minoritet, ingen presentation av en extern ordförande, inget hot om att 11 medlemmar allvarligt överväger att lämna partiet:

”I går genomförde Värmdöcentern sitt årsmöte. Ordförande för mötet var distriktsordföranden och riksdagsledamoten Kerstin Lundgren som föredömligt ledde förhandlingarna. Till ny ordförande valdes Christer Malmqvist, aktiv företagare och till vice ordförande valdes Annette Olofsson Fors också egen företagare. Övriga styrelseledamöter är Lars Alenfalk, Karin Nordblom och Hans Lindqvist. Christer Malmqvist, Karin Nordblom och Annette Olofsson Fors valdes till ombud på distriktsstämman i april och Hans Lindqvist valdes till ombud på riksstämman i Åre i September.”

För ordningens skull här en länk till ”Hemmsta Hasse” (länk)

Ska man för evigt ge upp hoppet om kompetenta politiker som med engagemang och öppenhet på ett professionellt sätt arbetar med det uppdrag kommunens boende har gett dem och betalar för?

Efter ett valet har vi kunnat följa hur Miljöpartiet makthungrigt blir buksvågrar med Moderaterna. Hur Folkpartiet förtvinar i alliansen. Och nu hur Centerpartiet tycks utrota sig själva med hjälp av interna konflikter.

Är det någon politiker som är intresserad utav att arbeta med det som de är tillsatta för? Och vem är den nya ordförande, Krister Malmqvist? Jag har bott och verkat i kommunen nu i 30 år och har ingen aning om vem karln är. Kommunikation sker alltid på mottagarens villkor, kom ihåg det, ni som är kommunikationsansvariga inom respektive parti. Om ni nu har några sådana.

Vad uträttar centerpartiet på Värmdö idag?

Irriterat har jag kunnat följa ”Hemmesta Hasse” och hans gelikar i en naiv kamp för spårbilar i kommunen. Hårresande. Samtidigt kan jag från min plats i styrelsen för Handelskammaren Nacka Värmdö konstatera att Värmdöpolitikerna står helt utanför den viktiga diskussionen om framtida kommunikationslösningar till och från Värmdö. Först har vi den inflamerade debatten om Skururbron där de moderata politikerna i Nacka är överens om en avgiftsbelagd Skurbro för att snabbt komma till skott. I ankdammens Värmdö så går samma poltiska parti emot detta!

Men framför allt har vi vägvalet till framtidens livsnerv som skall få människor att bo och arbeta i Värmdö – och att etablera företag här.

Hur skall den nerven leva. Här har Nacka enats om miljövänlig och volymmässigt vettig transport i form av spårbunden trafik först till Nacka Forum och därefter till Orminge. Var finns Värmdö i den dialogen.

I Handelskammarens dialog med SL, Landsting, Nacka Kommuns stadsplanerare som remissorgan är jag den enda representanten från Värmdö. Någon politiker eller tjänsteman från Värmdö har jag aldrig sett.

De verkar istället att inavlat sitta och kuppa på sina årsmöten. Finns det inga politikerutbildningar?


Vad krävs det för att bli inflytesrik?

skärm

Stefan Mårtensson, centerpartist på Värmdö och engagerad bloggare publicerar  på sin blogg listan på de mest inflytelserika människorna med anknytning till Värmdö. Listan avser läget just nu och kommer fortlöpande att uppdateras. Hur hamnar man då där?

Att Stefan stundtals är obekväm för de gamla, trötta och konservativa inom Värmdös centerparti, falangen som helst vill pussa rumporna på ledande moderater och folkpartister, är inte helt obekant. Inte heller att han verkligen är engagerad i Värmdö och kommunens handhavande, för det vittnar hans aktiva blogg om.

Jag kanske inte håller med om allt han tycker och tänker, men det är glädjande med en aktiv politiker, dessutom en inte helt igenom ”fritidspolitiker”, som verkligen visar sitt engagemang. Speciellt om man jämför med andra lokala politikers valhänthet eller total frånvaro i sociala media.

Men hur blir man då betraktad som en av de inflytelserika på Värmdö?

Skall man döma av Stefans lista så handlar det antingen om att vara en stark person inom kommunen och förvaltningen. Någon som bevisligen har mycket att säga till om. (Sedan kan man ifråga sätta om det verkligen är bra att vissa på listan har så mycket att säga till om som de har?).

Eller så är man någon av de ledande politikerna. Stefan placerar sig själv på nedre delen av listan, och det må väl vara rättvist. Eller så är man en genomförande entreprenör som Olof Stenhammar eller familjen Delselius.

LG

Själv har jag hamnat på plats 23, med motiveringen:

”…entreprenör, bloggare och konsult med synpunkter på Värmdö. Läses av många och lyssnas på av många inflytelserika.”

Detta kan väl bero på att jag varit aktiv vid återuppbyggande av bl.a Gustavsbergs Hamn och Siggesta Gård, samt varit engagerad inom skola och utbildning.

Men säkert också för att jag bl.a med denna blogg visar att jag inte tycker att kommunen är speciellt bra skött av föregående alliansen och inte har speciellt stora förhoppningar om att den nuvarande ”kollisionen” kommer att göra ett bättre jobb – med sitt starka inslag av Miljöpartiets svek. Och att jag överhuvudtaget visar att jag bryr mig och inte är rädd för att betraktas som en obehaglig kvissla i häcken, bl.a av en hel del av de som syns på Stefan Mårtenssons lista.

Jag välkomnar mer debatt, ifrågasättande och engagemang. När ska du göra debut på listan? (Får väl se hur länge jag kan hålla mig kvar…)

Surt, sa räven. Jojo.

fox

Fredrik Sneibjerg, Folkpartiet, (lätt att snubbla på den stavningen :) ondgör sig över det jag idag skriver på min blogg:

”LG Nilsson ondgör sig om i princip allt som koalitionen gör fast vi inte har gjort något. MP och Yvonne Blombäck får stå i skottgluggen för hans missbelåtenhet. Hans anklagelser om ”köpta politiker” är bara tråkigt att läsa. För egen del önskar jag att LG Nilsson lär sig att stava mitt namn rätt. Om han nu skall citera det jag skriver på sin blogg tycker jag att han först skall länka till min blogg och sedan lära sig att stava rätt. Om han inte ens bemödar sig att kontrollera mitt namn så kanske man kan undra över hur trovärdigt resten av hans påståenden är?”

Jag tycker att Fredriks ondgöranden är typiskt för den gamla koalitionen, och tycker att det är synd om det blir det även för den nya ”kollisionen”

Jag tror inte att det bara är jag som kommer att låta Yvonne Blombäck (MP) få stå i skottgluggen för en pyrande missbelåtenhet. För kort tid sedan ansåg hon att hennes nu, nya kompisar stod för ett svagt ledarskap med en felaktig inriktning. Inte undra på att man blir fundersam. Fredrik ondgör sig också över begreppet ”köpta politiker”.

Handen på hjärtat Fredrik:

Miljöpartiet sätter sig väl inte i ert knä pga av er ”politiska begåvning och övertygande ledarskap”. Utan att få någonting i utbyte? Som en grön kil, som ekobacken?

Men mest ondgör han sig över att jag inte lyckats stava hans namn rätt. Heder åt sådana politiker!

Jag beklagar, och har nu lärt mig hans namns rätta stavning. Och för säkerhets skull länkar jag här till hans blogg så att alla kan kontrollera att jag stavat namnet Sneibjerg rätt.

Till sist bara en bekräftelse:

Fredrik (FP) inleder med ”….LG Nilsson ondgör sig om i princip allt som koalitionen gör fast vi inte har gjort något.”

Rätt så, att jag ondgör mig beror mycket på att jag inte tycker att de representanter i den nya kollisionen, som också satt i den gamla alliansen, inte har lyckats uträtta speciellt mycket utom förvirring under senaste valperioden.

Sitter du som politiker, inte vald av mig, men däremot finansierad av mina och andra kommuninnevånares skattepengar får du nog vara lite mer hårdhudad Fredrik Sneibjerg.

Värt att läsa är vad Stefan Mårtensson kommenterar på sin blogg om det som kan hända — med en analys av en möjlig framtid. Inte minst reflektionen att VärmdöCentern nu kan med det som händer paradoxalt nog få en chans att gå från att vara ett litet parti till att blir ett stort.

Ny Värmdökoalition, nja mer ny Värmdökollision

värmdökollision

Så här uttrycker sig Folkpartisten Fredrik Sneijbjerg ikväll på sin blogg: ”Värmdökoallition. Nu finns det en ny möjlighet. Nu finns det en ny dag. Nu finns det en nystart.”

Jag skulle vilja uttrycka det så här:

Värmdökollision. Nu finns det en ny tveksamhet. Ny finns det en ny svag ledning. Ny finns det risk för en ny tvärnit.

Idag kl 15 presenterade Lars-Erik Alversjö (M), kommunstyrelsens ordförande, det som ser ut till att kunna bli ett mycket tveksamt lag framöver. M+MP+FP+KD = jo, det är sant. Ni läste rätt: MP…

Miljöpartiet med Yvonne Blombäck sålde partiets själ till djävulen

Hårda ord måhända, men vad tycker alla de som röstat på Miljöpartiet på Värmdö. Kanske de känner sig lite rövknullade?

Ja, jag vet att uttrycken är hårda, men det är också min besvikelse. Enligt partianalytikerna står cirka 70% av de som röstar på miljöpartiet ”till vänster”. En ganska trovärdig uppskattning. Hur uppskattar de nu att de sitter i knät på blå borgare som Sneijbjerg och Alversjö & Co? Tror de verkligen att de ska kunna utnyttja något sittandes där?

Fattar de inte att moderaterna, vindflöjlarna inom KD och de politiskt kantiga inom Folkpartiet (som har svårt att komma överens med de flesta) bara kommer att utnyttja dem som en PR-bricka i elakt spel? Men hallå?

streetsmart

Ibland måste man som strategisk politiker tänka lite ”street smart˝

Dvs om jag som miljöpartist krokar arm med borgerligheten, så kanske jag kan driva viktiga miljöpolitiska beslut i rätt riktning. Och jag tror till och med att Miljöpartiets väljare skulle kunna överse med detta. Ändamålen helgar medlen. som bekant.

Men, handen på hjärtat, vilka är de miljöpolitiska mål som Värmdös miljöpartister tror att de skall kunna driva igenom på Värmdö, och som skulle få deras hela väljarkår att förlåta deras beslut att knyta hymnens band med borgarna?

Jag ser ett antal krav på gröna kilar och deras naiva tro på spårbilar i Gustavsberg, samt uppbyggandet av Ekobacken som måhända intresserar en del företagare.

Jag hittar inga krav på spårbunden trafik till Gustavsberg vilket är den enda miljöriktiga lösning för all framtid. Jag hittar istället ungefär samma saker som alla andra politiska partier tycker och tänker om återvinning, energilösningar, strandskydd etc.

Om, jag säger om, det fanns några riktigt uppseendeväckande och kontroversiella miljöpolitiska mål som MP tror att de skulle öka möjligheterna att driva igenom genom att ingår i ”Värmdökollisionen” skulle jag vänta ett slag med att visa min besvikelse.

Men i ärlighetens namn, jag ser inte någonting annat än en kåthet att vilja ingå i maktens boning, och för detta säljer man sin själ

Mönstret går igenom från rikspolitiken.

Där har ett parti som helt spelat ut sin roll, Vänsterpartiet, krokat arm med Socialdemokraterna som i panik letar efter en Följa John-strategi för att kunna se hur Moderaternas omgörning kunde lyckas — i sin tur krokat arm med Miljöpartiet som nu sneglar åt alla håll. Berusade över att de nu sitter på många viktiga mandat.

mp

Varning för vindögdhet!

Jag är ärligt besviken. Och jag är lika ärligt förtvivlad.

Förtvivlad över den enfald som idag gör att vi i fyra nya år sitter med ett tveksamt styre. Yvonne Blombäck (MP) försöker förtvivlat bemöta alla kommentarer till Nacka Postens rapportering av idag, och skriver bl.a så här:

”Jag har stor respekt för demokratin och avstår från att spekulera här. Jag utsågs till Miljöpartiets huvudförhandlare av medlemsmötet och har haft stort stöd internt både under processen och då vi tog beslut om att säga ja till Värmdökoalitionen. Anledningen var genomslaget för Grön politik i överenskommelsen. Om våra väljare är glada eller besvikna om fyra år, visar sig då.”

Fan trot

Jag kunde faktiskt ha varit beredd att rösta på MP i det senaste valet av både ideologiska och strategiska skäl. Vilken tur att jag inte gjorde det. Har de inte sett vad de som de nu kommer att dela bord med har orsakat kommunen under de senaste åren?

Blombäck och MP sålde sig till högstbjudande. Så var det med den ideologin. Blomman vissnade snabbt.

Vem blir uppbjuden ikväll, och vem blir panelhöna?

röv

Värmdös politiska läge: m, fp och kd ska förhandla ikväll. Med mp. Men utan c. Rövarspråk?

Visst, det låter som rena rövarspråket, och naturligtvis är det en samling rövare (…eller stora rövar?) som samlas till förhandlingar denna ödets tisdagskväll.

Ikväll hålls nämligen de slutliga förhandlingarna mellan den borgerliga alliansen i Värmdö kommun. Mycket tyder på att Centerpartiet byts ut mot Miljöpartiet. Det knakar i fogarna för den borgerliga alliansen i Värmdö kommunfullmäktige, skriver SvD idag – och de kan inte ha mer rätt.

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ser ut att avbryta samarbetet med Centerpartiet

Jojo, det gäller att akta sig för starka individer i Värmdöpolitiken. Livet som kommunalpolitiker skall vara lugnt, oemotsagt och aldrig ifrågasatt på Värmdö. Istället sträcker nu alliansen ut en hand till Miljöpartiet eftersom M, FP och KD behöver ett mandat för att få majoritet.

Gud förbjude att Miljöpartiet tar denna invit på allvar, då förlorar de all respekt i mina ögon

Folkpartiets övergripande mål är att till varje pris undvika att socialdemokraternas Lars Bryntesson kommer till makten. Kristdemokraterna vill som alltid ”inte hamna utanför” – mer ambition lär inte de ha. Moderaterna leder som vanligt inte själva denna förändringsprocess, utan följer mer behagligt med strömmen, så man inte själv hamnar med de vassa näbbarna i kläm. Men det är inte precis någon hemlighet att tongivande moderater gärna vill bli av med centern. Man tycker liksom inte att centern marscherar i samma trygga led som den övriga borgerliga klumpen. Nej, istället ifrågasätter de, och kommer med nya, annorlunda förslag. Hu, så besvärligt!

korp

Vinnande lag? Knappast, mer ett korpulent, överviktigt korplag totalt utan spelstrategi

Alversjö vill sitta kvar, sedan får väl andra styra skutan om de så vill (han kanske nöjer sig med den miljon om året som han tjänar enligt Kvällspressen?). Det gäller bara att han kan bli småputtrig fikak0mpis med den tillträdande kommundirektören Stellan Folkesson. Ett oprövat, men tämligen ofarligt blad som väl knappast kommit till Värmdö som sista stegen i sin yrkeskarriär för att ta risker? Tror knappast att kvällens förhandlingar leder fram till något helt klart resultat, men det får morgondagens rapportering utvisa.

Det finns kärringar av båda könen. Och de finns onekligen samlade på ett och samma ställe i kommunen ikväll. Men vi får vad vi röstar på.