Arkiv för 'LG´s Projekt' kategorin

Hamn. Museet där du får uppleva historien på plats

Ett unikt museum, ett oerhört spännande uppdrag

År 2003 initierade slagfältsarkeologen Tomas Englund ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som fick namnet ”Slagfältsarkeologi vid Stäket”. Syftet var att öka kunskapen om den drabbning som ägde rum vid Baggensstäkets inlopp mellan svenska och ryska förband 1719. Fältundersökningarna genomfördes på norra (Boo sidan) och södra sidan (Skogsö) utmed Baggensstäkets inlopp. Men även på mark i anslutning till Lännerstasunden och Baggensfjärden.

karolin

Mina drömmar, mina uppdrag…

Nu har jag arbetat sedan årsskiftet med det nya projektet för Nacka Kommun: Museet HAMN i Fisksätra Marina. Ett museum om platsens historia, Slaget vid Stäket år 1719, och människors berättelser. Ett nya tidens museum som kommer att locka till ”titta, tänka, förstå, prata, lyssna, fundera, skriva, skapa…” Tänk att få leva sina drömmar och ständigt ha förmånen att få förtroendet att arbeta med projekt av det här slaget? Dessutom tillsammans med en entusiastisk och kreativ arbetsgrupp.
Resultatet efter åtta år av arkeologiska utgrävningar, på land och i vatten, runt Stäket är nu ett 1500-tal funna föremål.

Bilderna visar: Spännen från slagfältstiden, Hästsko från tidigare hälften av 1400-talet, en tusenårig Skäggyxa från Vikingatid, både svenska och ryska muskötkulor och nödmynt från 1718.

spannen

hastsko

yxa

muskotkulor

nodmynt

Steg för steg…

Steg för steg växer Museet Hamn i Fisksätra Marina fram. Ett museum byggt på platsen för de händelser det skildrar. Ett museum som inte bara visar vad, utan också hur och varför. Men även hur arkeologer, historiker och forskare arbetar med att komma fram till vad historien betyder för vår samtid. Ett museum som hela tiden kommer att fortsätta utvecklas efter det att vi öppnat dörrarna i augusti i år.

marinan

HAMN – en marin portal!

En viktig del i helhetslösningen för det nya besöksmålet HAMN i Fisksätra är marinan som ska utvecklas till en marin portal med levande varvsverksamhet. Bland annat en lång pir, nya flytbryggor, kaj och strandpromenad. Längst ut på piren ska angörande turbåtar kunna lägga till och det ska också finnas gästplatser för småbåtar. Antalet båtplatser utökas från dagens 250 till 600. De utbyggda verksamheterna inom Fisksätra Marina och HAMN ställer krav på infrastrukturen samtidigt som marinan ska vara en resurs för de boende. Följ utvecklingen i vår och sommar, när den 180 meter långa piren kommer på plats.
hamn_restautang

Ett nytt besöksmål

Naturligtvis är museet den kanske viktigaste noden för den nya mötesplatsen i Nacka. Men restaurangen blir också en viktig del i helhetslösningen för ”nya” Fisksätra marina. Restaurangen kommer att vända sig till besökare till museet, de som arbetar i marinan och boende i närsamhället, gäster i marinans gästhamn men också både nationella och internationella turister och besökare. Restaurangen blir placerad på plan 4 i anslutning till museets lokaler, kommer att rymma 80 gäster inomhus och ha ca 120 platser utomhus på terrassen, som löper längs längs fasaden utanför restaurangen och som kommer att ge gästerna en oöverträffad vy över vattnet.

museum_view

Ett väl rustat team

Museet HAMN i Fisksätra Marina kommer att bli resultatet av många människors idéer, kreativitet, envishet, svett och blod. På den webbsida som vi kommer att lansera under februari (www.hamnmuseum.se) kommer vi att presentera var och en. HAMNs utställningsdesigners och byggare är M.O.L.I.T.O.R med hemvist i Berlin – och hela världen som arbetsfält. Gå gärna in på deras webbsida: www.molitor-berlin.de

nya_loggan

HAMN. Ser bra ut…

HAMNS fina varumärkesdesign har Oscar Liedgren skapat, Nackabo och med Stockholmsbaserad designstudio intill Hötorget. Kunderna sträcker sig från den svenska regeringen, fackföreningar och företag, teater och bokförlag till mat, modekedjor och museum. Oscars specialitet är grafisk design som t.ex företagsidentitet, förpackningsdesign, rörlig grafik. Vill du se mer vad Oscar har gjort? Gå in på: http://oscarliedgren.com/ – Hamn har inte hamnat i något dåligt sällskap precis…

Och vad gör du mer LG..?

Förutom att arbeta med HAMNs affärs-, kommunikations- och handlingsplan, webbsida, lansering i sociala media – och bygga nätverk kring projektet så har jag också en del annat att syssla med.

Värmdö Företagardag 2013 kommer i år att gå av stapeln den 19 september. Fram tills dess har jag informationsansvar för projektet, lägger upp en webbsida från och med den 1 mars: www.värmdöföretagardag.se. Håll utkik!

Jag har precis slutfört en analys och en förstudie till Sala avseende ett Kulturhusprojekt. Jag jobbar tillsammans med kollegor från andra Äventyrsgolfprojekt med en helt nu minigolf i Kristinebergs Slottspark – ”Slå ett slag för den svenska litteraturen”.

Och vårt fantastiska Vikingaprojekt – Vikingaliv – på Kungliga Djurgården närmar sig verkligheten allt mer.

Kan Värmdö kommun lyckas med det som alla hoppas på?

hamnen

Jag skrev på Facebook igår:

Idag har Värmdö kommun rådigheten över det kulturhistoriskt intressanta hamnområdet intill det anrika fabriksområdet. Förväntningarna från alla håll är stora. Kan den fina Porslinsfabriken bli ett kulturhus? Kan Tornhuset och Gula Byggningen även i fortsättningen innehålla de näringar de har idag?  Kan Kattholmen slippa staket, grindar och taggtråd och öppnas upp som en välkomnande yta för alla? Kommer byggrätterna på parkeringar och Sågplan att förtäta hamnen på ett sätt som utvecklar hamnen rätt. Eftersom jag som konsult inte fick förtroendet att arbeta med denna utveckling (valet föll på andra konsulter), tänker jag ta mig friheten (med hjärta och engagemang) att bevaka denna utveckling här i min blogg. Vad förmår kommunen att utveckla? Vilka fastigheter kommer att säljas?

Granskningen börjar idag

Och verkligheten tål att granskas efter flagranta misstag som kommunen gjort sig skyldiga till under de senaste åren. För att nämna några: medverkan till fällningen av delar av den unika allén på Grindstugatan och den kommande byggnationen på Kvarnbergets norrsluttning som knappast når några arkitekturmässiga höjder.

lg_lista

Jag, en av de 25 mäktigaste på Värmdö?

Stefan Mårtensson är moderat bloggare och samhällsdebattör. Skriver, avslöjar och debatterar på sin blogg ”Mårtenssons meningar” (http://www.martenssonsmeningar.blogspot.se/), ofta med rejäla rallarsvingar som vapen. Han presenterade igår årets andra upplaga av den uppdaterade listan över ”Värmdös 25 mest inflytelserika” – med honom själv som enda jurymedlem ;-) Den här gången en lista med stora förändringar.

Stellan Folkesson, kommundirektör sedan drygt ett år i Värmdö kommun har parkerat sig på plats två på listan. Starkare än politikerna i kommunen. Har ett ledningsteam han själv samlat.

Anders Bergman, folkpartisten som håller koll på även de andra kommunalråden ligger på tredje plats på listan. Bergman har fått ännu mera inflytande genom den nya kommunstyrelseordföranden, Monica Pettersson.

Monika själv hittar vi på plats fem på listan. Nykomling som tar mer ton än sin företrädare på posten.

Det här är tre personer som på olika sätt kommer att vara tongivande för utvecklingen i hamnen, men där Stellan Folkesson är den operativt tongivande. Idag tillsammans med av honom själv utvalda konsulter.

Själv har jag gått upp en plats på listan till plats 24. Beskrivs här som: ”Skapar vision som inte sällan blir verklighet. Har en vass penna säger många. Andra säger att den personen är man mycket hellre vän med än ovän med. Har idéer som bär.”

hamnpromenad

Under mina år i Gustavsberg och på Värmdö har jag ett flertal gånger skisserat en vision för hamnens utveckling

Med uppdrag från fastighetsägaren Dag Landvik arbetade jag under fem år fram en ny identitet enligt en visionsplan – och under fem år började området hitta tillbaka till delar av sitt ursprung, samtidigt som nya verksamheter fick fäste. Tyvärr gick min uppdragsgivares och mina åsikter isär under resans gång, och jag lämnade projektet för att istället koncentrera mig på uppdragen Siggesta Gård, Velamsund och etableringen av min teater.

Med Creative Stockholm som avstamp fick jag inom detta projekt i uppdrag, denna gång för Värmdö kommun, att arbeta fram visionsplan del två av hamnens utveckling

Denna gång i samklang med etableringen av den kommande Fabriksstaden med 1400 planerade lägenheter inom det gamla fabriksområdet.

tredelar

Med Hamnen, Kulturen och Fabriksstaden som de tre samverkande delarna så arbetade jag fram en strategi för hur nya verksamheter skulle kunna integreras med det historiska kulturarvet. Hur det 60-tal konstnärer och kreatörer som är verksamma i hamnen, skulle kunna behålla sina förutsättningar – genom att man utvecklade nya kompletterande näringar inom konst och kultur.

Den gamla porslinsfabrikens kan i mitt förslag omvandlas till ett brett kulturhus genom att flytta in Konsthallen, ge Porslinsmuseet nya och större ytor, etablera kommunens nya BiblioMediatek, ge utrymme för nya media, kursverksamheter av olika slag mm. Samtidigt skulle det kunna skapas nya resursutrymmen för befintliga konstnärer och kreatörer, den unika Porslinsfabriken (HPF) skulle kunna få en tydligare närvaro, industridesignen skulle genom verkstad för prototyper etc få ett återtåg i hamnen etc.

Genom att flytta in Porslinsmuseet i Fabrikslokalen, skulle Hotell Blå Blom kunna expandera in i Porslinsmuseets nuvarande lokaler. Blå Blom skulle kunna bli ett hotell profilerat mot konst och kultur. Turism, business och konferenser skulle kunna hitta sitt hotell på annan plats i hamnen (se längre fram i texten!)
Vad hände efter presentationen av denna vision?

gurra_klipp

Med min vision som utgångspunkt skapade sig kommunen rådighet över den framtida utvecklingen genom att förvärva fastigheterna i Gustavsbergs hamn

Nu är det kommunen som skall upp till bevis och som måste visa att de har omdöme, kan skapa konsensus och utveckla en hållbar och genomförbar vision för området.

klipp_LG

Det finns tre klara skäl till varför Gustavsbergs Hamn kan bli ett internationellt kultur- och besökscentrum:

Det är skärgårdens kanske finaste hamn. Fabriksstaden, kan bli en helt unik boendemiljö,på en plats med själ och historia. Och vårt helt unika och levande kulturområde lever starkare än någonsin tidigare. Utvecklingen av Gustavsberg är en regional angelägenhet som kan bli ett nationellt besöksmål inom ett internationellt varumärke.

arbetare

Vi kan utgå från vår historia och vårt kulturhistoriska arv

Synliggör och underlättar för det unika vi redan har. Utvecklar och utmanar en fortsatt utveckling genom att ge plats för nya aktörer och verksamheter.

Gustavsberg har idag en unik historia att berätta om arbetarna, bruket, industrin, folkhemmet, porslin, keramik och industridesign.  Nu omvandlas dessutom delar av det gamla och anrika fabriks området till en modern unik Fabriksstad, en ny levande stadsdel för tusentals nya invånare.  De tre delarna tillsammans: Kulturområdet, Fabriksstaden och Hamnen kan steg för steg utvecklas till ett unikt internationellt kultur- och besökscentrum.

stadsbild_hamnen

Ställ krav på Fabriksstaden!

Gustavsberg ska i framtiden vara känt för hög klass på arkitektur och design. Bebyggelsen ska vara ekologiskt hållbar och varierad i material och gestaltning. Byggnader av kulturhistoriskt värde ska bevaras och framhävas i den moderna stadsbilden. I Fabriksstaden kommer 1.100 nya bostäder att växa fram. Kommunen borde aktivt ta initiativet att göra projektet med Fabriksstaden till en Bomässa – boende och byggande som är av riksintresse. Detta skulle inte bara höja intresset för området, utan också ställa högre krav på arkitekter och byggare.

Bygg en stadsdel, inte ett bostadsområde

Fabriksstaden – Promenadstaden – kan man handla, leva och verka i den? Fram till 1900-talets mitt har handeln också varit den centrala drivkraften i skapandet av städer och våra offentliga mötesplatser. Därefter började man skapa könlösa och likriktade affärscentrum utanför stadskärnorna. Idag förlitar sig kommunen på att Värmdö Marknad (Coop, Biltema, Plantagen vid väg 222) ska bli den handelspunkt som de kanske 3-4000 nya invånarna i Fabriksstaden skall nyttja.

Samtidigt låter man ICA bygga en gigantisk Maxi-butik uppe vid Värmdö Köpcentrum vid Mölnvik. Där redan Sabis har slagits ut

Säga vad man vill om ICA, men de är oerhört duktiga. Och den Maxibutik som nu byggs mitt i trafikkaoset vid Mölnvik kommer säkert att slå ut både Willys och Lidl i området. Och eftersom Maxi mer är ett varuhuskoncept än en vanlig matbutik så kommer det lite håglösa och servicesvaga Coop vid Värmdö Marknad att få det tufft. Och skulle Coop tvingas att läggas ned, då försvinner steg för steg områdets andra butiker – och Värmdö Marknad får konverteras till industriområde. En förlängning av Ekobacken.

Och var ska då Fabriksstadens alla boende handla varje dag?

moodboard

Nej, in med utrymmen för närservice och butiker i området, tillsammans med restauranger och caféer. Se till att Fabriksstaden inte dör efter kl 17.00 varje dag

Kommunen hanterar och äger nu Porslinsfabriken, Gula Byggningen, Tornhuset och Kattholmens olika fastigheter. men också en rad byggrätter:

- Ett nedre ”stenhus” där den blå matkiosken står idag ungefär

- En tredjedel av den stora P-platsen mellan Sushi restaurangen och ateljéhusen får bebyggas med ett kvarter

- Sågplan, nuvarande båtuppläggningsplatsen – finns det detaljplan för större antal villor och radhus.

- Dessutom har kommunen förvärvat en större mark av Landvik & Dahl i den norra delen av fabriksområdet, där bostäder kan byggas.

Vad jag kan tänka mig är att kommunen vill hålla i styrspaken och ha rådigheten över fabriksfastigheten, med vidhängande ateljéhus etc, och längre fram naturligtvis Kattholmen.  Detta kommer att kräva tillräckligt mycket av kapital och resurser. Övriga fastigheter och byggrätter tror jag successivt kommer att bli till försäljning.

forstasidesbild_g-studion_r

Byggrätten på parkeringen i området skulle t.ex kunna ge en exploatör möjlighet att bygga ett nytt hotell i området

Ett hotell med designprofil, anpassat till både turister, affärsresenärer och företagsevenemang, och med kommersiella lokaler i gatuplan.

Vi vill gärna ha full konsensus i Sverige redan innan vi vet vad folk tänker. Men ibland kommer man längre genom att utmana och skapa hälsosam och positiv friktion. Tänk vad enkelt det skulle vara om vi var helt orädda för det oväntade. Att vi såg det överraskande som någonting nytt och spännande. Något som kan utveckla, positivt förändra och skapa nya möjligheter. Vi behöver fler korskopplingar i alla projekt, nya infallsvinklar – vi behöver våga mycket mer än vad vi normalt gör. Med det som bakgrund vill jag markera att ett projekt som detta måste hanteras med både omdöme, kunskap, uthållighet och mod.

Att omvandla en gammal fabriksbyggnad till Kulturhus kan inte genomföras utan att det redan från början planeras för att innehålla en tillräcklig kritisk massa. Dvs hittar sina förutsättningar för en sund ekonomisk kalkyl, men också ger utrymme för så många möjligheter till utnyttjande som möjligt.

sjuan

Tillfället är här och nu: Gustavsberg står inför en stor omvandling

För att Gustavsberg ska bli mer levande och i framtiden kunna erbjuda ett rikt och varierat utbud av bostäder, kultur, fritidsaktiviteter, arbetsplatser och handel måste samhället förtätas. Gustavsberg ska i framtiden vara ett gott exempel på hållbar stadsutveckling, såväl socialt, ekonomiskt som ekologiskt. I denna utveckling får vi varken förlora vårt arv och ursprung eller vår särart – kulturen, konsthantverket och öppenheten för kreativa näringar. Detta i kombination med skärgården, naturen och hamnen gör Gustavsberg till något fullständigt unikt. Därför tar nu kommunen initiativet till denna vision. Och en vision, är en dröm med en plan.

Turismen betyder mer än siffror för Värmdö:

- Det är en sysselsättningsintensiv näring, som skapar lokala arbetstillfällen
- Det är en ingång till arbetsmarknaden för ungdomar, lågutbildade, våra nya svenskar etc.
- Turismens arbetsplatser kan inte flytta utomlands
- Turism bidrar med stora skatteintäkter – kommun, landsting, stat
- Är den enda exportnäringen där momsen stannar kvar i Sverige
- Kan bli ett skyltfönster för Värmdö – omvärldens första kontakt och ingång till potentiell  inflyttning, etablering, investering till orten
- Bidrar till platsens attraktionskraft, leder till lättare att attrahera kompetens
- Turism bidrar även till bättre livskvalitet för de fast bosatta genom bl.a service och större utbud av kultur, aktiviteter, restauranger, shopping mm

Kan vi få flera att välja Värmdö som besöksmål?

Dvs hur går vi från passivt tänkande till aktivt tänkande och handling. Att ta position helt enkelt. För att lyckas med detta måste målbilder bli engagerande och tydliga.

Rätt skött är mötesindustrin en stark besöksmagnet

Ett Kulturhus i hamnen kan också användas för kommunfullmäktigemöten, kongresser, konferenser, möten och event.  Vi måste när vi bygger anläggningar av det här slaget, ta efter hur man bygger i resten av världen. Skapa kongress- och kulturanläggningar av världsklass. Ingenting annat duger.

Det är fler som vinner än förlorar och vinnarna finns bland dem som satsar mest. Möten, om de sköts professionellt, kan bygga en stads eller en regions varumärke.

om_porslinsfabriken_intro

För att man skall kunna se möjligheterna med t.ex ett Kulturhus i sitt sammanhang, ser jag det som viktigt att man också ser på Gustavsberg som både ”hemort” och besöksmål i ett större sammanhang

Dvs tydliggöra den framtida utvecklingen för Sala, peka på möjligheterna med Värmdö som besöksmål där man skapar sammanhang mellan de olika upplevelsedelarna – och där hamnen kan bli en sammanhållande nod.

Detta bör man se i det stora sammanhang som regeringens 2020-strategi för turist- och besöksnäringen markerar. Att besöksnäringen blir Sveriges starkaste näring

- Turismen, världens största och snabbast växande näring
- Idag står 5% av världens befolkning för 95% av resandet
- Enligt WTO kommer denna siffra fördubblas inom de kommande 7-8 åren
- Enligt WTO kommer den årliga tillväxten i näringen öka med mellan 4-8 % per år
- Sverige har tagit marknadsandelar och har större tillväxt än våra konkurrenter

Vad kan det innebära för Gustavsberg?

Idag har jag mina stora uppdrag och diskussioner om projekt i Uppsala, Enköping, Sala, Östergötland, Stockholm och Nacka. Där får jag möjlighet att använda min erfarenhet, min kunskap och mina nätverk till politiker, organisationer, regeringen, fastighetsföretag och finansiärer. Därför kan jag i varje steg av Värmdös process se vad jag tycker är bristande fokus, fatal misstag, möjligheter för framtiden och relationer som missköts.

Hur kommer utvecklingen i hamnområdet att drivas?

I en sluten ”kommunal” process, i dialog med hamnens befintliga aktörer – konstnärer, kreatörer, designers och entreprenörer. Med samtalspartners man borde ha inom organisationer, näringslivet och kulturen? Har man ögonen på verksamheter som skulle få en bättre plats i hamnen? Definierar man svagheterna hos Telefonplan och Konstfacksområdet, ser man den kommande konkurrensen från andra områden som slåss om kultur och kreativa näringar? Vill man placera sig på kartan över Stockholms regionens mest attraktiva besöksmål? Frågorna är många.

Här gäller det för kommunen att väcka respekt, bygga förtroende, lyssna, kommunicera och skapa konsensus. Och det är kanske dags att kulturen får starkare och mer initiativrika aktörer inom den kommunala organisationen. Det räcker att se på hur Nacka värderar en kompetent Kulturchef. Ska en viktig del av kommunens varumärke representeras av ”Kultur” – så är Kulturdirektören, Utbildningsdirektören och Näringslivsdirektören – vid sidan av en egagerad Kommundirektör – de viktigaste funktionerna.

Låt oss tillsammans följa utvecklingsprocessen i hamnen

Låt oss hålla ögonen på vingliga politiker och en tystlåten förvaltning. En sak kan man i alla fall inte beskylla Värmdö kommun för: att vara speciellt tydliga med sina mål och visioner.

Till sist, en liten brasklapp: Är det fullständigt säkra avtalet med Villeroy & Boch underskrivet. Det som garanterar att de kommer att bygga en ny fabrik?

Sent skall syndaren…

bak

Eller kanske, slutet gott, allting gott?

Efter det att jag tog upp problemet med den omfattande rostlagningen och omlackeringen av min VW Golf R32 från 2007 i min blogg och på Face Book, så beslöt sig tidningen Teknikens Värld för att skriva om det hela. (Artikeln finns i veckans nummer, nr 4, med rubriken ”Garantin gäller inte för rostig Golf”.)

I samband med att Mikael Stjerna skildrade vad jag, och bilen, gått igenom kontaktade han också Marcus Thomasfolk, Informationschef, Volkswagen Stockholm.

Volkswagens informationschef kommenterade det inträffade så här:

”Vi beklagar verkligen att ärendet dragit ut på tiden och att vi brustit i att hålla kunde uppdaterad. Skälet är att flera olika verkstäder har varit inblandade i frågan, men vi måste nu se över våra rutiner så att det inte inträffar igen. Vad gäller själva sakfrågan omfattas kundens skada inte av gällande lackgaranti eller rostskyddsgaranti. Men med den samlade informationen vi nu har fått tycker vi ändå att det finns anledning för oss att ta kontakt med kunden för att hitta en konstruktiv lösning på hans problem.”

Samma dag som Teknikens Värld släppte artikeln till pressläggning ringde Volkswagen och bad att få numret till mitt bankkonto. Kort därefter satt 41.319 kronor på mitt konto.

Envisheten hos mig, kraften i sociala media och Teknikens Värld gav mig helt plötsligt rätt. Men tänk om jag inte hade haft den envisheten och varit van att skriva och hantera sociala media. Då hade jag knappast fått rätt, eller?

Nåja, min Golf är vackrare än på länge. Och nu när den förbannade snön faller ned från himlen måste jag säga att det är en alldeles underbar bil – att köra i alla fall. ;-)

Är det skillnad om kommunen är uppdragsgivare?

nvp_idag

För ett antal år sedan avslutade jag en femårsperiod som konsult till Gustavsbergs Hamn AB

En period som jag delvis är mycket stolt över. Ägarna till Gustavsbergs Hamn AB räddade fastigheterna i den kuturella delen av hamnen från att spridas för vinden. Vi startade konsthallen, drev verksamheter och event, byggde glashytta och mycket annat. Efter dessa år avslutades vårt samarbete, delvis för att våra åsikter gick isär. Därefter har jag engagerat mig i hamnen och dess utveckling genom media, debatter och min egen blogg.

För lite över en månad sedan blev kommunen min uppdragsgivare

Uppdraget handla om att från ett helikopterperspektiv, och med historien fram till ida i backspegeln, visualisera och formulera en idé om hur hamnen skulle kunna utvecklas. Presentationen av visionen skulle ske på ett seminarie inom Creative Stockholm som är ett samverkansprojekt mellan kultur och näringslivssektorerna i Stockholmsregionen vars syfte är att stärka det företagande som bygger på ett konstnärligt, kulturellt och kreativt skapande. Creative Stockholm etablerades 2009 som ett av EU delfinansierat regionalfondsprojekt

När vi samlades på eftermiddagen kunde vi se att ett trettiotal deltagare hade anmält sig till dagen. Men när Jonas Olsson, från Creative Stockholm, en timme in i mötet försökte räkna deltagarna slutade han när han var en bit över hundratjugo! Och det var inte vilka deltagare som helst. Staden och kulturförvaltningen var representerad med flera, precis som Innovativ Kultur, Cirkus Cirkör, media m.fl. Dessutom var verksamheterna i hamnen närvarande – i stort sett ”alla”.

De befintliga verksamheterna representerade sig själva på ett alldeles fantastiskt sätt

Detta lade naturligtvis grunden för en trovärdig grundstomme till min presentation. När sedan Lars-Erik Alversjö, kommunstyrelsens ordförande, avrundade dagen med att betona att det här inte var ett drömscenario utan en vision – dvs ”en dröm med en plan” som ska genomföras – kändes det som ett litet, men dock, bevis på att mina idéer under årens lopr inte varit så fel. Men det som kändes allra bäst var att alla närvarande aktörer från området nu verkar på samma sida.

Jag är övertygad om att den här dagen redan nu har satt starka avtryck – och att visionen när den får ringar på vattnet kommer att sätta samma avtryck bland många i kommunen. Nu är det naturligtvis ” upp till bevis” för kommunen, och det gäller att utnyttja det tidsfönster som står öppet.

Vi har en ny aktiv kommundirektör, en kompetent och erfaren näringslivsdirektör och som det verkar en politisk samsyn i detta för kommunen så viktiga ärende. Helt plötsligt känns allt engagemang som man under åren ägnat åt hamnen och Porslinsfabriken vara värt någonting.

(Pappa är säkert lite stolt däruppe i himlen, som det lilla arbetarbarn han en gång var som 12-åring på Porslinsfabrikens tallriksverkstad.)

mitti_klipp

Friluftsteatern på Velamsund på väg till Kurdistan!

Skärmavbild 2011-09-23 kl. 09.44.20

Från Velamsund till…

I våras medverkade jag till att Nacka Kommun bestämde sig för att det skulle bli friluftsteater i Velamsunds vackra herrgårdsträdgård. Camilla Nyberg och Andreas Rodenkirchen satte tillsammans med Björn Melander från Dramaten upp Fröken Julie.

Skärmavbild 2011-09-23 kl. 09.44.02

Lovordad i Svenska Dagbladet

Efter en alltför kort ”startsträcka” växte publiken föreställning, efter förställning. De två sista föreställningarna var mer än utsålda och bland publiken fanns internationella gäster som blev imponerade och fascinerade. detta har nu resulterat i att föreställning blivit inbjuden att spelas i …Kurdistan!

Skärmavbild 2011-09-22 kl. 20.41.38

Uppmärksammat naturligtvis!

Klicka på länken nedan och se inslaget från ABC-nytt i TV4. ”ABC-Nytt”! Tänk hur saker kan utvecklas, bara man tror på sina idéer?

Lycka till nu Camilla och Andreas, det är ni värda!

”Så plötsligt är vi bara där…”

manhattanBW-640-360

Audiorama är ett rum för innovativ lyssnardramatik, ljudkonst och elektroakustisk musik

Kanske något av det mest spännande jag har varit med om att genomföra under de senaste åren. Och att idag vara delägare av ett helt unikt teaterrum är väldigt omtumlande. Vad som tidigare var en torpedverkstad på Skeppsholmen har nu förvandlats till en lokal som saknar motstycke i sitt slag. Akustiskt och visuellt format efter lyssnandet med plats för sjuttio sittande åhörare,  rymmer auditoriet 21 stycken högtalare i separata kanaler, som omsluter publiken från golv till tak. Rummet är även utrustat med en dynamisk, programmerbar ljussättning, och kan följaktligen ändra karaktär under föreställningen eller konserten.

I söndags hade vi premiär på ”En tisdag i september”

Det finns dagar som alla minns. Som en bok som skjuter ut ur bokhyllan. Dagar som historien knuffat fram i ljuset. Den elfte september 2001 är en sådan dag. Efter att planen flugit in i WTC bröt telefonnätet samman. Många människor sparade de meddelanden man läst in eller tagit emot på sina telefoner under de ödesdigra timmarna och som skapar en samling autentiska viskningar och rop – som på ett unikt sätt berättar om några timmar som skakade världen. Minuter och timmar registrerade och inspelade. Vittnesmål och ögonblicksbilder. Allt samlat i en kapsel av tid. Lotta Erikson, radioproducent och dramatiker, har skapat en unik dokumentär – här förstärkt av Marcus Wrangös suggestiva surroundmixning.

Idag blev vi recenserade i Svenska Dagbladet

Hörspelet ges den 18, 24 och 25 september – och går också att boka som skolföreställning under hela hösten. Beställa och boka via: www.audiorama.se

Vad Svenska dagbladet tyckte:

svd_webb_idag

Älskar paddor…

padda

För ovanligheten skull dröjde det en tid

Jag som sedan 1984 varit en av Sveriges största Apple-vänner, och som nästan alltid slitit nyheterna ut säljarnas händer har varit tveksam.

Efter att supernöjd fått min nya Mac Air, tunn, lätt, snabb och snygg och idealisk för mig som far omkring med datorn för att visa presentationer – så var jag avvaktande till Ipaden.

Visst, kul och cool, men behövde jag den verkligen?

Den frågan kan man naturligtvis ställa till allt som har ambitionen ovanför blyertspenna och sudd. Eller de som satsar på radhus istället för en liten tvårummare. Eller som skuldsätter sig för en båt för 600.000:- som de kan utnyttja tre veckor om året osv.

Nu blev jag med Ipad 2 lagom till semestern. Faktiskt lite oplanerad semesterpresent

Har jag haft nytta och glädje av den? Med måtten: 24,12 x 18,57 x 0,88 cm – tunnare än iPhone 4 – och en vikt strax över ett halvt kilo slank den med i handskfacket på bilen. Efter 200 mil med nedfälld cab och det bästa väder man kan ha i Sverige kan man fråga sig om jag hann uppleva några fördelar.

Och det kunde jag

Vi kollade och bokade billigt hotell i Malmö genom en suverän app. Första kvällen loggade jag in till Värmdös bibliotek och lånade fem nya böcker – gratis. Det är faktiskt helt suveränt att läsa böcker i ”paddan”. Jag kollade och skickade mail, när jag absolut behövde.

Den blev en ”jättenavigator” i bilen när vi skulle hitta fram till kompisen nya hus i Älvkarleby. När hustrun snusat in på hotellrummet, kopplade jag upp mig på SvT Play och såg favoritserien ”In treatment” i sängen.

När vi kikade på Turning Torso och blev nyfikna på vad lägenheterna kostade i det närliggande Bo01-området gick vi in på Hemnets app och bleknade – 12 miljoner för en fyra… Vi köpte inte en kvällstidning under resan, utan läste dem på ”paddan”.

Dessutom kunde jag visa alla mina vänner som vi besökte mina underbara barn och barnbarn.

Nu hemma från semestern upptäcker jag fördelar i jobbet. Återkommer :-)

Du har aldrig upplevt något liknande

Det är natt. Jag har gjort en film om ett av mina livsprojekt. Den finns på YouTube, det skulle göra mig väldigt glad om ni vill titta på den. Ännu gladare om ni vill komma till vår teater – som filmen handlar om. Mot alla odds, nu finns den på plats.

audioramas stjärnhimmel

Audiorama. Det magiska ljudtemplet på Skeppsholmen.

Nu får vi bekräftelsen. Audiorama finns.

expressen

För lite mer än ett år sedan formulerade jag för första gången frasen ”En svenska nationalscen för ljudkultur”. För ett halvår sedan skrev Håkan Nilsson på Svenska Dagbladets kultursida: ”Audiorama kommer att fylla ett tomrum mellan konst- och musikvärlden.”

Idag är vi recenserade på Expressens kultursida som om vi var en etablerad ”nationalscen”. Vi blir onämnda som ”lyssnartempel” i en annan recension. Vi har skapat en teater som redan innan vi öppnat upp är etablerad. Som redan innan den är färdigbyggd är respekterad och uppmärksammad.

Med det team vi har runt teatern, och med den finansiär vi har kan det bara lyckas. Och det tycker jag att veckans smygöppning av Audiorama under ”Sound of Stockholm” har visat. 4-5 radioinslag som sänts flera gånger i P1, P3 och Radio Stockholm. Artiklar och recensioner i SvD, Expressen och Nutida Musik samt ett antal bloggar. Och vi är vara halvvägs in i festivalen.

Dessutom har vi blivit accepterade och erkända av ett unikt kontaktnät av musiker, kompositörer och arrangörer — alla aktörer inom ”Sound of Stockholm”. En festival väl värd att uppleva. Gå in och se vårt program på www.soundofstockholm.se!

Det är sånt här jag lever för.

Vår teater Audiorama har smygöppnat…

spegling

Välkomna till Audiorama och festivalen Sound of Stockholm – 10-14 november!

Tillsammans med tolv andra fria aktörer har vi skapat en festival utan kansli, utan anställda, utan konstnärlig ledare och med låg budget. Fem dagar med tjugosju programpunkter under en gemensam idé:

”Discover and explore the independent music venues in Stockholm.”

Sound of Stockholm har skapats av oss aktörer, oberoende av de stora institutionerna. Som arrangörsföreningar uppbär vi offentligt stöd, men festivalen har skapats av det fria musiklivet. Ett visst stöd har utgått från Stockholms Kulturförvaltning, men själva programmet har skapats inom föreningarnas ordinarie budgetar.

Audiorama
Bandhagen Art Studio (BAS)
EMS
FRIM
Fylkingen
KFUMs Kammarkör
Musikalliansen
Samtida Musik (huvudansvariga för festivalen)
SEKT
Stockholms Saxofonkvartett / Studio 53
URUK
Weld

bild1a

Njuter just nu av att starten av festivalen ”Sound of Stockholm” blivit så lyckosam

Nöjda kompositörer, glad publik, intervju i P3 Populär om vår kommande (söndag) ”Babyrave”, reportage i P1 Mitt i Musiken om vår nya teater Audiorama och morgondagens hörspel ”En kung lyssnar”, kl 14-15.00.

Fullständigt program kan ni hitta (och ladda ned) på: www.soundofstockholm.se

ring

Festivalen gav oss möjligheten att smygöppna vår unika lokal

Det finns fortfarande saker kvar att göra i lokalen, den fullständiga tekniken skall installeras, den slutliga belysningen skall på plats osv. Men lovorden haglade både från kompositörerna till dagens uppförda verk, publiken och kritiker. Det här var en sådan där dag när värmen spred sig i hela kroppen och det liksom bubblande inom en. Vi är nästan i mål, vi har lyckats att skapa en fullständigt unik lokal.

Audiorama är det första kompromisslösa auditoriet för ljudupplevelser i Norden

Audiorama är ett projekt som på ett nytt och spännande sätt bidrar till Stockholms kulturliv. En innovativ verksamhet som skapat ett unikt auditorium för lyssnardramatik, ett rum för ljudupplevelser och en studio för ljudforskning på Skeppsholmen.

lyssning

Rummet är ett arkitektoniskt och akustiskt experiment – ett rum för såväl nyskapande dramatik som ljudkonst. Här finns de allra bästa förutsättningarna att utforska lyssnandet och ljudets oändliga möjligheter.

Audiorama har plats för upp till 70 åhörare. Rummet rymmer en högtalarorkester; en mängd högtalare av olika karaktärer, på olika nivåer, placerade längs väggar och tak – utspridda runt publiken.

Istället för att fokusera på en filmduk eller en teaterscen, befinner sig du som publik mitt i intrigen eller musiken, omsluten av föreställningen. Ljudet vandrar runt i rummet, kryper nära och viskar — eller mullrar oroväckande ovanför huvudet. En dramatisk och omtumlande ljudupplevelse som aktiverar alla sinnen.

Och just nu är jag faktiskt lite omtumlad. På ett alldeles underbart sätt :-)

bild1c

Ladda ned en pdf med pressklipp efter en dag av festivalen – de skriver om oss

Bild1b

Lyssna vad radion säger om festivalen SR_P1_mittimusiken

Lyssna vad radion säger om Audiorama SR_P1_mittimusiken