Arkiv för 'Skärgården som Världsarv' kategorin

Sida 2 av 2

Stockholms skärgård ett naturarv? ”En fantastisk idé”!

skargardea.jpg

Rörelsen växer…

För en vecka sedan skrev jag att jag tycker att kommunerna i Stockholmsområdet borde gå samman och arbeta för att Stockholms Skärgård förs upp på listan över förslag till Världsarv. Min plan var att få upp ämnet på agendan och få så pass många att prata om det, att visionen om ett världsarv så småningom kan bli verklighet.

Starta en dialog om vad vi skulle kunna göra tillsammans? Kanske uppvakta, diskutera, samla till möten eller seminarier, bygga nätverk och intressegrupper.

Jag uppmanade alla att komma tillbaka till mig med idéer och funderingar

Framför allt vill jag veta hur många som skulle kunna tänka dig att skriva under detta ”upprop” – som en start på en folkrörelse med målet att göra Stockholms Skärgård till ett Världsarv.

Jag var övertygad om att mitt närmaste nätverk skulle reagera och höra av sig, men jag anade inte att jag skulle väcka så många positiva reaktioner. Skall man samla de alla i ett enda uttalande, så blir det ”en fantastisk idé”.

skargardb.jpg

Här är några av alla de som förklarat sig villiga att skriva under:

Lars Norlander, Ordförande Företagarna Nacka Värmdö
Thomas Fürth, Associate Professor, PhD Research Director, Kairos Future AB
Rolf Löfström, arkitekt, Gustavsberg
Gabriele Prenslau-Enander, Antikvarie, Stockholms läns museum
Pella Thiel, Naturskyddsföreningen på Värmdö
Ingrid Westman, Fastighetschef på Siggesta Gård, Värmdö
Carl Fridh, Moderator och paneldebattledare, aktiv i Gustavsbergs Hamn, Värmdö
Cecilia Johansson, Illustrator & graphic designer, Stockholm
Sanna Danell, producent och projektledare; Ingarö
Matts Wassdahl, VD, Landvik & Dahl Fastighets AB, Gustavsberg
Henric Gustafson, projektledare, Sjöbussen – Biogasbåtar för kollektivtrafik till & från Stockholms stad
Per Mellström, Marknadschef, Siggesta Gård, Värmdö
Svante Hultquist, ansvarig för Saltisbadet — Klassiskt kallbad i Saltsjöbaden.
Susanne Nord, Utbildningsexpert, Kultur- & utbildningsenheten, Nacka kommun
Emma Johansson. Marknad & Sälj, Siggesta Gård, Värmdö
Manfred Holmelin, styrelseordförande, Lemshaga Akademi
Christina Ståldal, Bibliotekschef, politiker (NL), Nacka
Amanda Thunberg Åkerstrand, föreläsare, författare och utbildare, Positiv Energi, Nacka
Marie Bohjort, Gustavsbergs Porslinsfabrik

Vad som gör mig mest glad, förutom det stora intresset för att göra Stockholms skärgård till ett naturarv, är att engagemanget kommer från så många olika håll. Och att ”intressenterna” representerar så många olika områden.

Varje dag kommer det nya mail med människor som stödjer idén

Susanne Nord, utbildningsexpert inom Nacka Kommun skriver så här: ”Jag skriver gärna under med mitt namn, i den händelse det skulle vara värt något, för att det är så viktigt att i tider som dessa få något värdefullt att tro på, att bevara, dela med sig av och skydda för våra barn och barnbarn och barnbarnsbarn och alla de andra som kommer efter oss eller på ett eller annat sätt finns oss nära eller förallandel långt bort, men som är nyfikna nog att vilja ta del av vårt arv från svunna tider och rakt in i framtiden.”

Pella Thiel, Naturskyddsföreningen påpekar: ”Jag håller med om att Stockholms skärgård skulle bli ett utmärkt världsarv vilket på ett förtjänstfullt sätt skulle gynna turismen, och passar på att påpeka att det har Naturskyddsföreningen föreslagit förut…”

Thomas Fürth, Kairos Future AB: ”Jag är med. Jättebra idé”

Christina Ståldal, Bibliotekschef och politiker: ”Jag äger ingen egen båt men bor mindre än 100 meter från havet i Gustavsvik Nacka och har paddlat en hel del i skärgården. Åkt i vänners båtar, skärgårdsbåt, bott på öar sedan barnsben och tycker att skärgården helt klart är världsunik, underbar och värd en sådan klassning.”

Lars Norlander, Ordförande Företagarna Nacka Värmdö: ”Låter som en utmärkt idé! Räkna med mig.”

sjuan_c.jpg

Kan jag räkna med dig? Kommer du ombord på vår resa?

Maila ditt ”Ja, jag är självklart med” till: lgsmail@telia.com! Svara gärna idag. Det skulle vara spännande att få igång de första diskussionerna till den tid som skärgården är som vackrast.

Ibland har man ingen aning om vilka krafter man startar när man blir engagerad. Förmodligen är det kraften i Stockholms vackra och uniuka skärgård som bu bildar ringar på ytan.

Stockholms Skärgård blir Världsarv!

litethus_ragskar.jpg

Kittlar inte tanken? Och skulle det inte kännas bra att vara en av de som såg till att visionen blev verklighet?

Pyramiderna, Påskön, Taj Mahal – och Stockholms skärgård. Tycker ni inte att Stockholms skärgård platsar mer än väl i det sällskapet? Skärgården är helt unik i världen.

Jag har sedan mitten på åttiotalet arbetar som konsult inom besöksindustrin, med varumärkesutveckling genom fysiska miljöer. De senaste åren har mina tankar på att försöka få Stockholms skärgård klassad som världsarv vuxit sig allt starkare.

Stockholms skärgård är en helt världsunik miljö vad gäller struktur och topografi, inte lik någon annan skärgård, och har en rik kulturhistoria som visar hur människor har bott där och brukat land och vatten.

klippor_ragskar.jpg

Om skärgården blir klassad som världsarv innebär det inte bara en uppmärksamhet utan också ett skydd för skärgårdsmiljön — sammantaget skulle detta vara ovärderligt för både skärgården och hela besöksnäringen i området

Ett världsarv är ett kultur- eller naturarv som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten och som vittnar om människans eller jordens historia. I Sverige finns idag 14 världsarv, Laponia, Höga kusten, Drottningholm och Visby är några av dem. Över hela världen finns det just nu 878 världsarv i 145 länder.

Förutom att Stockholms skärgård är en helt unik miljö, är det också en mycket nåbar miljö. På bara en timma från Stockholm är man mitt ute i skärgården. Det skulle bli ett världsarv som människor verkligen kan besöka och uppleva.

Jag ser naturligtvis också många fördelar för besöksnäringen.

Världsarvsklassningen ger status till en plats och fungerar som en form av garanti till besökare att det är en upplevelse utöver det vanliga. När en plats blir klassad som världsarv ökar antalet besökare generellt med 15 till 30 procent. En världsarvklassning skulle givetvis vara otroligt betydelsefull för alla som lever på besöksnäringen i skärgården — men även i resten av Stockholmsområdet.

Man brukar likna arvet som en stafettpinne från det förflutna som vi lever med idag, och som vi överlämnar till kommande generationer. Vårt kulturarv såväl som vårt naturarv är oersättliga källor till upplevelser, reflektioner, liv och inspiration. De är våra referenspunkter och vår identitet. Det som gör idén med världsarv unik är dess världsomspännande grepp. Objekten på världsarvslistan tillhör alla människor på jorden, oberoende av var i världen platsen är belägen.

Genom att skriva under konventionen för skydd av världens kultur- och naturarv, så ”erkänner” länderna att de världsarvsobjekt som finns inom deras nationella territorium, utan att hävda nationell överhöghet eller ägande, utgör ett världsarv för vars skydd det är en skyldighet för det internationella samfundet som helhet att samarbeta.

Hur skiljer sig ett världsarv från ett objekt av nationell särart? Nyckeln ligger i orden ”framstående
exempel av värde för hela mänskligheten”.

sen-dag_ragskar.jpg

Beslutsprocessen?

Det är respektive lands regering som nominerar kandidater till världsarvslistan och UNESCO´s Världsarvskommitté — som är beslutande organ. I Sverige ligger ansvaret på Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket att ta fram förslag till världsarvslistan och att bereda ärenden rörande världsarvskonventionen åt regeringen. När respektive land som lyft fram objekt man önskar placera på listan beslutar Unescos världsarvskommitté, efter rådgivning av experter, huruvida objektet uppfyller de krav och de kriterier som finns i konventionen.
Sverige i Världsarvskommittén?

Sverige är sedan oktober 2007 invalt i Unescos världsarvskommitté. Det är Inger Liliequist, Riksantivarieämbetet och Rolf Löfgren, Naturvårdsverket som representerar Sverige i
kommittén. Kommittén utnämner världsarv. När en plats kommit med på den prestigefyllda världsarvslistan garanteras de skydd och vård för all framtid. Och här ligger det en viktig
aspekt: ”skydd och vård för all framtid”. Vill vi inte ha den garantin för vår skärgård?

Viktiga frågor:

Viktiga frågor som Sverige kommer att driva under sin tid i Unescos världsarvskommitté är
bland annat:

• En jämn fördelning av världsarv över världen. Världsarvsnomineringar från västvärlden bör bli färre till förmån för platser i de länder som idag är mindre väl representerade.

• Bättre balans mellan natur och kulturarv.

• En integrerad kultur- och naturvård som en viktig aspekt vid nominering och förvaltning av världsarv.

• Få fler barn och ungdomar att bli medvetna om kultur- och naturarvet.

Jag tycker att kommunerna i Stockholmsområdet borde gå samman och arbeta för att Stockholms skärgård förs upp på listan över förslag till Världsarv

En vision är en dröm med en plan. Min plan är att få upp ämnet på agendan och få så pass många att prata om det, att visionen om ett världsarv så småningom kan bli verklighet.

Vad skulle vi kunna göra tillsammans? Uppvakta, diskutera, samla till work shop eller seminarie, bygga nätverk och intressegrupp?

lg_t46.jpg

Kom gärna tillbaka till mig med idéer och funderingar

Framför allt vill jag veta om du skulle kunna tänka dig att skriva under detta upprop – som en start på en folkrörelse med målet att göra Stockholms Skärgård till ett Världsarv.

Maila ditt ”Ja, jag är självklart med” till: lgsmail@telia.com! Svara gärna idag. Det skulle vara spännande att få igång de första diskussionerna till den tid som skärgården är som vackrast.

Bilderna här ovan är från Rågskär i Stockholms vackra skärgård. Bilden på mig själv är från en skärgårdstur med den anrika motortorpedbåten T46.