emotion skapar den berättelse du skall ha med dig när du har besökt en plats.