Hoppsan, rör man om i grytan så…

…kommer helt nya överraskningar upp till ytan.

Under några dagar har jag försökt att väcka en diskussion kring vad som just nu händer på Gamla Vägen, nära hörnet till Skeviksgatan. Inte för att det händer just där. Och inte för att man vill bygga nya hus. Utan för hur det kommer att byggas. Glappet mellan godkänd plan och färdiga hus på plats, är en resa som kritiskt bör övervakas av representanter från bygg, miljö och plan – men även kultur.

hojdgatan_1912.jpg

Vet ni om att det nu också finns planer på 41 småhus på höjden mellan Höjdgatan och Höjdhagen?

Värmdöföretaget T Johansson & Co Förvaltnings AB (förvaltar idag på ett bra och omdömesgillt sätt brukshusen längs Höjdgatan) har en vision om att bygga 41 småhus med bostadsrätt, totalt ca 5000 kvadratmeter, på höjdplatån väster om Höjdgatan i centrala Gustavsberg.

(Markägare är i dagsläget JM AB, naturligtvis.)

Mig veterligt finns det ingen ny detaljplan som möjliggör detta för tillfället. Och man förmodar att visionen kräver en hel del konskvensutredningar och utredning om t.ex infrastruktur innan den ens kan tas upp till diskussion.

Området har naturligtvis ett toppläge (som mäklarna säger: AAA-läge). De planerade 41 husen lär bli i två våningar och av olika storlekart. Inget kostar under 3-4 Mkr.

hojdhagen_1982b.jpg

Kommunens antikvarie lär inte veta något om idén, enligt vad jag har erfarit. Kommunledningen är som vanligt oanträffbar. Vi har inte heller någon stadsarkitekt ännu tillsatt i kommunen (en smärre skandal), som kan berätta om det är en utomståendes vision – eller om det är ett projekt, om än i första, men väl dialog med kommunen…?

Man upphör aldrig att förvånas.

Jag har full respekt för byggföretaget i fråga. De har förvaltat husen på Höjdgatan på ett bra sätt, och också renoverat och blivit uppskattade för andra projekt i Gustavsberg.

En gång i tiden var jag på ett möte med kommunen och näringslivet, då man skulle diskutera strategiska byggnationer och centrumbildningar. Vid det mötet reste sig Lars Bergman (Värmdö Bygg) upp och berättade att det var klart för igångsättning av Värmdö Köpcentrum vid Mölnvik. Jag tror att jag var den enda på det mötet som visste om det i förväg och inte tappade hakan. Inkluderat alla från förvaltningen och de olika politiska sidorna.

Idag har vi ett spretande Mölnvik, där två sidor av vägen slåss om kunderna. Ett ännu ej fullbelagt Värmdö Marknad med Domus som tongivande aktör och gamla Gustavsbergs Centrum – som trots lustgas och uppiggande piller har hyresgäster som flyger ut och in som bumeranger.

Var finns visionen? Var finns den övergripande kraften. Var finns kompetensen?

Det är i sanningens namn en rörig gryta just nu.