platsutveckling


4/4: NÅGOT SÅ OVANLIGT SOM ETT KULTURARV SOM IDAG TJÄNAR PENGAR. OCH TRENDEN HAR BARA BÖRJAT.

Som många av er har förstår, efter mina engagerade inlägg i sociala media, så brinner jag för kulturarv och kulturhistoria. Så mycket och så övertygad att jag vågar påstå att platser, där man tar tillvara på sin kulturhistoria, blir värda minst 20% mer för fastighetsägarna.

Jag har under snart fyra år följt och engagerat mig i Gustavsbergs Porslinsfabriks utveckling i Gustavsberg. En fortfarande, tillverkande fabrik som snart flyttar in i nya lokaler, den anrika ugnshallen i den kulturskyddade porlinsfabriken, nu under renovering.

Och som snart också får en helt ny, mer synlig och helt fantastisk butik. Och sammantaget kan fördubbla sin tillverkning.Hur har det gått till? Låg inte fabriken i en långvarig tvist med Värmdö kommun. Som helst såg att fabriken gick i konkurs?

Mycket kan hända med hjälp av engagerade människor. Gustavsbergs porslinsfabrik var nära att försvinna, men verksamheten han räddas. Nu ligger det handgjorda porslinet, den långa historiken, den unika kvalitén och den slumrande kulturskatten helt rätt i tiden.

Verksamheten är lokala, unik, hållbar, världskänd och äkta. Allt oftare kontaktas fabriken av trendkänsliga varumärken som vill få del av detta. Fler och större internationella förfrågningar blir allt vanligare. Gustavsbergs Porslinsfabrik är något så ovanligt som ett kulturarv som idag tjänar pengar och den trenden har bara börjat. 

Gustavsbergs porslinsfabrik var väldigt sliten när vi tog över. Maskinerna och personalen var körda i botten, men det fanns fortfarande en stolthet kvar.

• Maskinerna var i akut behov av underhåll. • Lokalerna var fulla med bråte och skräp. • Kompetensen om leror och glasyr var degenererad. • Gamla trasiga ugnar tog upp plats i lokalerna. • Pågående schism med fastighetsägaren. • Ugnskapacitet och ugnsinredning fattades. • Det fanns ingen ”vi-känsla” i fabriken. 

DET SOM FORTFARANDE FANNS VAR SUGET EFTER GUSTAVSBERGS KLASSISKA PORSLIN AV STIG LINDBERG.

När fabriken väl började kommunicera att den gjorde en omstart så kom det nya order ganska fort. När fabriken sedan levererade bättre kvalitet än tidigare så kom fler och fler kunder tillbaka.

När denna resa startade drog dock den största pandemin i modern tid igång och det blev väldiga problem att få någon ordning på produktionen. Försäljningen dök och fabriken var tvungen att korttidspermittera personalen under en tid.

Pandemin släppte till sist sitt grepp något och olika webb-ÅF såg en ökad försäljning. Fabriken kunde återuppta tillverkningen och börja leverera igen.

Inför 2021 tog fabriken bort de minst lönsamma produkterna och korrigerade priserna samt gjorde en generell höjning av priserna. Trots höjningen ökade försäljningen under 2021. Vi fick tillslut en omsättningsökning på 30 %.

Då skall man beakta att fabriken 2021 inte hade några internationella besökare i Gustavsberg — och inte heller därför fick den extra push som sommaren brukar ge.

Satsningar på webbshopen bar fortsatt frukt under 2021 och därför ökade webbförsäljningen med över 300%. Mycket av detta berodde på att fabriken sålde deras nya Limited Edition, med bl.a Marie Louise Ekman och Jesper Waldensten, genom webbshopen.

Olika aktiviteter och förbättringar i produktionen gjorde att fabriken levererade 15% mer gods och kunde ta ut ett 15% högre pris. Vilket gav en omsättningsökning på 30%.

FABRIKEN KOMMER NU EFTER FLYTTEN ATT FÅ FÖLJANDE LOKALFÖRBÄTTRINGAR

Kontrollerat klimat och luftfuktighet • Stabil ventilation • Klimatzoner i tillverkningen • Bättre ljus • Lägre ljud

Enbart dessa förbättringar ger en kapacitetshöjning på 100% vintertid. Torktiderna kan reduceras till 24 timmar istället för 48 timmar. En helt ny produktionslina optimerar både produktion och möjligt besöksflöde.

Att kunna visa industrihantverket är avgörande för vår story och en viktig del när det gäller att generera traction i säljarbetet. Efter en tur i fabriken är förståelsen för godset på en helt annan nivå.

Den nya planlösningen kommer också reducera förflyttningssträckor med 50-60%. En industriglasvägg kommer separera dem dammiga rågods-produktionen från dekoreringen.

Förutom den förbättrade layouten kommer vi öka dekor och glasyrugnsvolymen med ca. 40%, vi kommer också minska bränntiden med ca. 20% vilket gör att vi ökar flödet med ytterligare 20%.

Genom att sätta in telfersystem överallt där tunga lyft sker så kan dessa arbeten utföras av en person. Detta kommer vara en revolution för vår effektivitet. Den totala förbättringen kommer ligga på omkring 50 % troligen högre.

PÅ BÄSTA PLATSEN I HAMNEN, TILLGÄNGLIG FRÅN STORA VÄGEN

Vår butik från en helt ny lokal i Chamottehusets stora gavel mot vägen. Luft, rymd och extremt högt till tak. Det finns en plan på att göra ytan framför till torg vilket kommer göra butikspositionen ännu attraktivare.

Planen för butiken är att fortsätta med vår fabriksförsäljning, men det har dykt upp ett väldigt intressant och kompletterande scenario med olika spännande samarbeten.

INTRESSERAD AV ATT BLI DELÄGARE OCH FÖLJA MED PÅ RESAN?

Detta är en unik möjlighet att göra en bra investering. Det är också en möjlighet att bli med på en fantastisk resa med ett av de starkaste varumärkena i KulturSverige. 

Intresserad, hör av dig till mig: lgsmail@telia.com så skickar jag fabrikens Memorandum.

MED CLOWNHJÄRTA IN I DET FRAMTIDA SAMHÄLLSBYGGANDET.

Jag har under de senaste åren varit en alltmer aktiv rådgivare till ett unikt företag. 

ZILLOMAN arbetar med fokus på upplevelsedesign, relationer och kommunikation i stadsdelar, både digitalt och fysiskt. Med bakgrund inom kultur, event och kommunikation är de experter på att bygga varumärke och relationer med känsla, ansvar och respekt åt sina uppdragsgivare.

De är företaget som inte har funnits, brukar jag säga. 

Ett slags gränsnitt och ett socialt kitt i samhället. Både när det gäller att ta hand om den plats som finns och utveckla den. Och när det handlar om att bygga nya platser och samhällen. Hållbarhet, medborgardialog, delaktighet och cirkulär ekonomi är avgörande för Zillomans strategiarbete. Det ligger som bas i deras värdegrund, och blir naturliga verktyg i deras arbete för sina uppdragsgivare.

Zilloman skapar event, aktiviteter, förstärker och utvecklar relationer, bygerg varumärken genom fysiska och digitala aktiviteter, möten och dialoger. Ytligt sett en unik kombination av en annorlunda eventbyrå, ett artistbolag, ett dialogforum och ett produktionsbolag. Men i verkligheten så mycket mer.

Under de nu (förhoppningsvis) gångna pandemiåren har de arbetat internt med en unik hållbarhetsresa, integrerat de globala målen i arbetet, lärt sig vilka delar som är viktiga i det framtida samhällsbyggandet, hur man ska handskas med begreppet platsutveckling, delaktighet, trivsel, lojalitet och socialt ansvar. Jag har haft förmånen att, tillsammans med några fantastiska experter och visionärer, vara en av deras rådgivare när det gäller platsutveckling och hur man skapar ”den lyckliga staden”.

Clownen Zilloman skapades av grundaren Ulf Andersson i början av 80-talet. Clownens nyfikenhet, hjärta och kärlek präglar än idag Zillomans verksamhet.

Bara det är unikt.  www.zilloman.se

VAD KAN MAN GÖRA MED EN GAMMAL INTERNATSKOLA?

Solbacka ligger i en sagolik Sörmlandsmiljö belägen mellan Misteln och Kyrksjön. Hela 83 hektar mark som består av skogsmark, skogsimpediment, betesmark, övrig mark och vatten. 

Det finns en anrik, samlad bebyggelse om totalt ca 13 280 kvadratmeter fördelat på 13 huskroppar och 120 rum.

Nu får Solbacka nytt liv. Husen renoveras steg för steg, det byggs om och till och platsen byter namn till Solbacka By.

Vad kan Solbacka By bli för de som kommer att verka här och de som kommer att besöka platsen? Vi har en hel del idéer. Vi hoppas att vi kan göra Solbacka till en plats som gör en liten del av världen både roligare och mer spännande.

Vi har redan nu mött ett otroligt engagemang från Solbackapojkar, bärliggande Stjärnhovs IF, grannar och andra nära och kära.

Det är ett stort projekt, vi ska bygga bostäder, hotell, restaurang, ordna utemiljön, göra om skolan, rädda Sjöstugan, skapa scener, fixa hopptornen, ”vända” golfbanan, bygga pool, padelbanor, göra något för hundbesökare, berätta historien, ordna lokaler för läger och mycket mycket mer från de 400 idéer som kommit in från besökare på våra öppna hus.

Sisyfos (www.sisyfos.se) arbetar alltid med transprans, delaktighet och inkluderande processer när vi utvecklar våra nya projekt. Så även när det gäller Solbacka.

Vill du arrangera något hos oss i sommar? En auktion, konstutställning, skulpturpark, bakluckeloppis, evenemangsdag för små och stora? 

Hör av dig till: emelie@sisyfos.se!

Jag är oerhört stolt över att få vara en liten kugge i detta fantastiska projekt. Att ta vara på det som alltid är värdeskapande för en platsutveckling: 

Historia och kulurarv.

Välkommen: https://solbackaby.se