Fram till juni 2015 så skrev jag aktivt på min blogg, för det mesta med ögonen på vad som händer i Gustavsberg och Värmdö.

Sedan dess har jag tagit en paus i bloggandet, och istället varit aktiv i stort sett varje dag på Facebook. Med blandat resultat. En del håller med mig, en del till och med lovordar mig och andra ser mig som en öm och obehaglig kvissla i häcken.

LG

De senare tillhör oftast kommunens politiker och tjänstemän.

En som länge tyckte väldigt illa om mig, och till och med skrev små hotfulla meddelanden på Facebook var förre kommundirektören Stellan Folkesson. En föga ödmjuk och lyssnande tjänsteman, som välbetald skruvade ned de flesta av våra lokala värden. Som kultur och varumärke.

När jag av Företagarna och Handelskammaren var ansvarig för att arbeta med den då i Värmdö lokala företagarmässan och samtidigt skrev någonting kritiskt om Värmdö på Facbook, blandade herr Folkesson ihop begreppen och skrev hotande ett personliga meddelanden till mig på sena kvällen:

”Jag har läst dina synpunkter om något som du inte ens är rudimentärt kunnig om, så vitt jag kan förstå med anledning av inlägget. Du har ett engagemang som konsult åt Värmdö kommun. Jag önskar en förklaring. Särskilt hur du ser på det. om det är förenligt med det engagemang som jag visa Lars Berlin (dåvarande näringslivschef) har givit dig i uppdrag som representant för Värmdö kommun.”

Nu hör det till saken att Värmdö kommun inte var min uppdragsgivare. Och framför allt hade jag int fått något uppdrag från herr Folkesson. Värmdö kommun var med som part i ett arrangemang med flera arrangörer. Där Handelskammaren och Företagarna Nacka Värmdö var mina uppdragsgivare. Och Facebook var mina privata inlägg.

Så på hans upprörda kvällsmeddelande svarade jag:

”I mina ögon är både du och dina kollegor anställda av mig och alla andra kommuninvånare för att göra ett så bra jobb som möjligt för kommunen. När jag inte tycker att ni gör det, der jag det som min rättighet att reagera. Vad den här kommunen behöver är fel medborgare som ställer krav, synar och ifrågasätter.”

Naturligtvis var inte Stellan Folkesson nöjd med detta svar, så han fortsatte:

Skärmavbild 2018-03-19 kl. 09.52.45

Nåväl, herr Folkesson är sedan längre ute ur leken, tack och lov. Nu har vi en ny kommundirektör. Och Lars Berlin, som då hade titeln Näringslivschef – men inte makten som en sådan skall ha – är också borta från Värmdö. Och vi har även fått en ny näringslivschef.

29356406_10156440644074123_8914629592682070016_o

Ny kommundirektör och näringslivschef …men finns dom egentligen?

Camilla Broo, Vämdös osynliga och helt tysta kommundirektör och Sofia Brorsson, Värmdös nya Näringslivschef. Vad har de för engagemang, åsikter, tankar och visioner kring Gustavsbergs så kallade blivande Kulturhus (som bidde en stukad tummetott med ett traditionellt bibliotek), den unika Porslinsfabriken som nu kämpar för sin överlevnad — och ett av Europas största och mest unika konstnärskollektiv som nu riskerar att bli utan lokaler? Hittills har vi bara fått höra vad våra omdömeslösa och prestigetyngda allianspolitiker och en handfull inkompetenta tjänstemän tycker.

Politikerna ser nu till att försämra förutsättningarna för den verkliga kulturen.

Dvs ateljéerna och porslinsfabriken – för att kunna bygga vad de kallar för ett Kulturhus. Ett ynkligt, men oerhört dyrt kulturhus. Och de fantasilösa tjänstemännen skyller på att de bara går i politikernas ledband. Men vad tycker då kommunens allra högsta chef? Det vore spännande att få höra. Camilla Broo hade rollen som ekonomi- och finansdirektör i Södertälje. Dessförinnan arbetade hon med ekonomisk förvaltning i Stockholms stad. Här i Värmdö har vi dock inte fått höra ett enda pip från kommunens högsta chef. Hon duckar och tiger. För mig en underlig strategi. Med ett stort ansvar och en lön på en bra bit över 100.000 kronor i månaden, borde hon vara skyldig att visa oss vad hon vill och tycker.

Nu har vi återigen också fått en ny näringslivschef, låt oss bara hoppas att Sofia Brorsson både tar för sig och får någonting att säga till om.

Hennes företrädare var både tandlösa och helt utan makt och inflytande. Sara är ”medicine doktor i ortopedisk kirurgi, universitetslektor i idrott och pannkaksbakande morsa”. Bra med en doktor, eftersom Värmdö kommuns mentala hälsa till delar knappast kan betraktas som frisk. Nu har media, folkopinionen, grannkommuner, opinionsbildare med flera ögonen på hur Värmdö kommer att hantera sitt unika och värdefulla kulturarv. Något som får Värmdös politiker att vrida på sig av olust. Det kan det gott ha. Och snart är det val…

Så kanske den här bloggen behöver väckas till liv igen?

Inför valet år 2000 rangordnade jag varje vecka de lokala politikerna med sina fördelar och nackdelar.

Skärmavbild 2018-03-19 kl. 09.56.42

Styrkor och svagheter och genomförande kraft. Har aldrig haft så många lokala följare som under dessa veckor inför valet. I efterhand kan man säga att Fredrik Sneijbjerg verkligen blev en dark horse. Men inte av det positiva slaget. Snarare har han betecknats av ett sorts galloperande fritt fall. I alla fall om man betraktas den kulturella utvecklingen i kommunen.

Kanske dags att sätta samman en ny lista med politikerbedömningar inför kommande val?

DET VÄRSTA ÄR ATT SKYLTEN INTE ÄR ETT SKÄMT…

11071705_10153132548054123_6620014164544663157_n

OCH SÅ KLÄMMER VI ALLA I:

”Ja nu är det slut på gamla tiden nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Nu är det slut på gamla tider, nu går gamla Gustavsberg i himlen in…”

Ta gärna en kvällspromenad genom Gustavsbergs fabriksområde och centrala delar.

Och upptäck hur man river en gammal kulturbygd, slarvar bort ett historiearv och skapar en ny könlös förort. Kompetenta, ansvarsfulla och visionära politiker? Nej. Framsynta stadsplanerare och engagerad stadsarkitekt. Nej. Starka projektledare? Nej. Kommundirektör och kulturchef med känsla för ortens historia och kulturvärde? Nej. Fritt fram för dyra konsultbolag och byggherrar? Ja. Hål i huvudet. Ja.

I varje politiskt beslut ser man nu till att skaffa sig fri spelplan. På initiativ av kommundirektören Stellan Folkesson och projektledaren Sofia Vogel har det nu tagits ett beslut om att fastställa det nya vägsystemet i Gustavsbergs Centrum (se bild!). Den nya gatan genom centrum kräver att Handelsbankhuset i centrum, som kommunen äger, måste rivas. Även en del av den stora centrumbyggnaden bör rivas för att åstadkomma ett bra tillgängligt stadsrum. Två stora ekar fälls och befintligt torg blir en väg intill Gustavsbergsteatern.

karta.gustavbergbesk

På det här sättet skaffar sig kommunen nu handlingsfrihet att göra som de vill

Genom att få igenom ”möjligheten” till ett illa genomtänkt framtida vägnät i Gustavsberg, har de fått Miljöpartiet att blåögda tro att omdiskuterade förbifart Ekedal är ”skrotad”. Samtidigt för kommunledningen diskussioner med Trafikverket om vem som skall betala en eventuellt kommande förbifart Ekedal …om den byggs?

Trafikprincipen anses flexibel. Om en förbifart över Östra Ekedal byggs, kan politikerna i ett senare skede av processen välja att inte bygga den nya gatan genom centrum. Eller så kan vägen genom centrum anläggas först när området norr om centrum exploateras. Trots att politikerna i sitt beslut inte uttalat något, varken om förbifarten eller att en gata ska byggas rakt genom Skärgårdscentrum så är det sistnämnda som tjänstemännen arbetar med.

”Beslutet är tydligt, hela trafikstrukturen är tagen och det är det vi arbetar efter” säger Sofia Vogel, projektledare Värmdö kommun.

Hm, vem i hela världen, ska vi lita på? Knappast kommundirektören och de lokala politikerna i alla fall. (Ni hittar handlingar på länken: insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1790286)

”Nyheten” finns också på NVP´s nättidning: http://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/Vag-klyver-centrum/#.VT3tUKRw4vk.facebook

Hur kunde det bli så, har kommunen ingen koll alls?

För mig har det alltid varit viktigt hur vi bygger, gestaltar och utvecklar centrala Gustavsberg – framförallt Fabriksstaden (vägrar att använda fjollnamnet Porslinskvarteren).

I gestaltningsanvisningarna till detaljplanen för Fabriksstaden anges tydligt ”olika höjd inom varje kvarter”. Givetvis skrivs det in i varje markanvisningsavtal att fastighetsbolagen ska följa gestaltningsanvisningen.

Men här bygger JM lika höga hus som Stena just fått bygglov för. Femvåningshus rakt av. Och hur kommer IKANO bygga? Jag förstår fastighetsbolagen, de bygger för att maximera sina vinster och det har jag respekt för.

Men jag förstår inte kommunen, har de ingen koll? Vart tog visionerna vägen om, jag citerar gestaltningsanvisningarna:

”Ett genomgående tema för den nya bebyggelsen är enkelhet med utgångspunkt i den industrihistoria som skall genomsyra intrycket. Exempel på detta är enkla material som puts och tegel vilka sedan i enskilda detaljer kan förfinas. I fasaderna kan andra material dyka upp som skivmaterial, plåt och trä. Antal våningar ska varieras inom varje kvarter. De olika husens varierade volym understryks ytterligare genom att takvinklar varieras och takmaterialen kan vara plåt eller tegel. Materialval och färgval kan kontrastera mot gatans fasad. Genom inblickar kan detta bli ett varierat och spännande intryck.”

Är det någon som tycker att det börjar se spännande ut i fabriksområdet, där meter för meter av vårt historiearv nu håller på att försvinna?

Så här var det tänkt att det skulle kunna bli:

hus2

hus1

SKIPPA NILE CITY, SATURDAY NIGHT LIVE, OCH PARLAMENTET – SE VÄRMDÖS KOMMUNFULLMÄKTIGE LIVE!

Skärmavbild 2015-02-19 kl. 00.23.27

Här finns det utrymme för tappade hakor, skratt, parodier och satir. (Fast det är i själva verket blodigt allvar och våra skattekronor det handlar om).

Investera åtminstone en timma med att följa arbetet i Kommunfullmäktige, och se hur våra ”politiker” som du investerat i genom att rösta på dem – uppfyller dina förväntningar.

Här saknas all ansvar. Här duckas det, här svävar replikerna, här utebli svaren, här svamlas det, här undviker man kärnfrågorna. Några få politiker ställer motiverade frågor, men får de tydliga svar. Nej. Idag har vi en hialös allians där Folkpartiet och Centerpartiet står för bottennappen.

Tänk om moderaterna och socialdemokraterna kunde hålla sams och slå undan fötterna för F och C? När man ser debatten, är det lätt att skratta uppgivet, men det handlar om vår och våra barns framtid.

Det är vi som betalar de här jubelidioterna för vad de gör. Eller rättare sagt för vad de inte gör.

Kunskapsnivån är generellt oändligt mycket större bland oss alla, jämfört med när nuvarande statsskick utformades för ett sekel sedan med partier som då var en utveckling från folkrörelser.

Politiker har inte större kunskaper än allmänheten. Snarst mindre, dessutom är de gravt mycket fegare. Kolla: http://www.varmdo.se/…/sekommunfullmaktigepawebben.5.32ed96…

TACK INA UNUNGER, VÄRMDÖ KOMMUN – STOPPEN TRANSPARENZ!

Skärmavbild 2015-02-19 kl. 00.26.24

Tack för att du tar till gamla kämpaglada östtyska politiska fasoner i arbetet med att förbättra kontakten mellan kommunen och näringslivet: STÄNGDA NÄRINGSNÄMNDS MÖTEN!

Jojo, det ökar knappast min respekt för ”Dumskallarnas sammansvärjning”, dvs Värmdös kommunfullmäktige.

I tre år har jag som representant för Handelskammaren i Nacka/Värmdö varit en av de ansvariga som arrangerat Värmdö Företagardag. En mässa med syfte att lyfta fram Värmdös näringsliv, och som vuxit med både deltagare och besökare i tre år.

(I år blir det ingen mässa eftersom den enda lämpliga lokalen skall bli en ”Kulturfabrik”).

Under tre år har vi också sett ett mer aktivt deltagande från kommunen – vilket vi alla välkomnat. Nu när den nya Näringslivsnämnden öppnar upp med sitt första nämndmöte så förklarar du som ordförande mötet för: SLUTET?

Vad i all fridens värld är strategin bakom detta beslut? Er (din) egen bristande kunskap, insikt och erfarenhet kring näringslivsfrågorna? Du behöver inte svara, för det gör du ju inte heller på frågorna i Kommunfullmäktige. Med ett enda vansinnigt beslut, visar ni upp ert förakt för insyn och delaktighet.

Herregud, vilken kommun lever vi i? Förbättra relationerna, pyttsan!

15670_10152601301939123_2592020965068601354_n

HUR SKALL JAG RÖSTA?

Röd, blå eller grön. Höger eller vänster? Någonstans kan man bara sucka och ge upp. De känns alla partier är lika goda kålsupare. Som med trygga leenden värnar om skola, omsorg och utbildning. Arbeten och näringsliv. När jag väljer politiskt parti handlar det för mig i första hand om kulturpolitiken. Jag läste ikväll Fredrik Snejbjergs (FP) blogg, ordförande i Kultur och fritidsnämnden: ”Det är hög tid att berätta för er alla vad jag vill för nästa mandatperiod. Men först vill jag berätta lite om vad jag har varit med om att göra. Under dessa fyra åren som har gått har jag suttit som ordförande i Kultur och fritidsnämnden. Det har varit spännande år där mycket har hänt…”

Fnys! Sorry Frfedrik, ditt kulturpolitiska program imponerar inte. Varken vad ni/du åstadkommit eller vill åstadkomma. Det finns stora svarta hål, ingen kulturstrategi, en inkompetent och svag kulturchef utan mandat och ingen stark sammanhållande vision. Det är bara att titta på vad som händer i Fabriksstaden i Gustavsbergs hamn, som fått det generade fjollnamnet ”Porslinskvarteren”. Och där de stora fastighetsbolagen nu får härja fritt och bygga en ny sovstad. För mig, som skall rösta om en vecka, så kan jag inte i något av partiernas program hitta en enda vettig och modig tanke om kulturpolitiken – det som för mig är en av de viktigaste parametrarna när jag gör mitt val. Att som jag, istället vara engagerad i grannkommunen Nacka, är som att ta en tidsresa femtio år framåt i tiden. Där finns mod, beslut, kompetens, omdöme och genomförandekraft. Och det smärtar mig som har mitt ursprung i Gustavsbergs kulturarv. Pappa skulle gråta uppe i himlen (tillsammans med sina nio syskon varav åtta jobbat på Gustavsbergs fabriker) om han visst vad som ”vinglande” händer i Gustavsberg just nu. Här skulle man ha kunnat skapa ett unikt museum med avstamp från brukshistorien, arbetarhistorien, industrihistorien och resultaten av detta i form av en världsledande porslins- och keramikhistoria, en innovativ plast-och VVS-historia. Istället låter man konsulter svamla om att bygga ett Kulturhus i gamla Porslinsfabriken (”…som Dieselverkstaden”) och som skall locka en miljon (!) besökare. Ett mediokert och konventionellt bibliotek blir inte bättre om det flyttar in i Porslinsfabriken, en konsthall med fyra besökare varje torsdag med jämnt datum blir inte en större attraktion etc. Det var nytänkande och mod som skapade Dieselverkstaden. Det som är hamnens verkliga attraktion och unikitet är Porslinsfabriken med sina 130.000 besökare om året, en attraktion och ett kulturarv som av kommunen hanteras ”med armbågen”. Snacka om känsla för kulturarv och historia. Sorry Fredrik (och alla andra otydliga och svaga Värm
döpolitiker…

EFTERTANKE.

bank

För några år sedan ledde jag, på uppdrag av Värmdö kommun, ett visionsmöte inom Creative Stockholm över vad man skulle kunna göra med Gustavsbergs Hamn och Fabriksstaden.

Det var fullsatt med en engagerad publik som såg möjligheterna och hur man skulle kunna ta avstamp i områdets kultur-, arbetar- och industrihistoria. Med modigt nytänk men varsamhet om det unika arvet.

Det ledde så småningom att kommunen förvärvade den del som Dag Landvik ägde.

Nu har detta i sin tur lett till det obegripliga fjollnamnet ”Porslinskvarteren” och visionen att göra om Porslinsfabriken till ett kulturhus. Vilket började med att betala fyra arkitektkontor att rita sina förslag. Val av förslag skulle presenterats före semestern, men ser nu ut att bli strategiskt uppskjutet till efter valet. Arkitekttävlingen säger jag inget om, men man pratar bara form, och fyller det hela med ett blekt innehåll.

Vad i Kulturhuset ska dra den en miljon besökare, som målsättningen är? Det mest unika i hamnen, som jag skulle synliggöra mest är den unika porslinsfabriken, som ensam lockar 120.000 besökare varje år. Samtidigt säger ryktena att Villeroy & Boch ska flytta in i konferensvåningen i Tornhuset.

Och samtidigt ser vi en utslätad sovstad växa fram i händerna på byggbolag som inte känner miljöns ansvar. Det tydliga målet är luddigt. Ett unikt område riskerar att bli en traditionell förort. Snart är det val…

175 MILJONER BLIR 380 MILJONER.

fabbe

Det förpliktigar för Värmdös kommundirektör och inhyrda konsulter när de säger att hamnens framtida Kulturhus i den gamla Porslinsfabriken ska locka 1 miljoner besökare per år. Och därför får kosta vad det kommer att kosta.

Vad ska de komma för att uppleva och göra? Gå på bibblan eller besöks vår smala Konsthall? Fyra arkitektkontor har tagit fram idéförslag för framtidens kulturhus i Porslinsfabriken. Förslagen berör den del av den gamla anrika hushållsporslinsfabriken som ska omvandlas till ett centrum för kultur och upplevelser.

Arkitektkontorens uppgift har varit att ge idéer för hur den gamla Porslinsfabriken kan utvecklas till ett kulturhus och hur det kan samspela med befintliga verksamheter i den kulturhistoriska miljön i Gustavsbergs hamn. Bra hanterat, och Murmans arkitektkontors förslag känns sympatiskt.

Men det är nu det krävs mod, känsla och uthållighet. Något som vår kommunala ledning tycks sakna. Kommer man att klara av att genomföra detta projekt? Tror knappast det. Jag tror att den kommunala ledningen hoppas att något fristående byggbolag (precis som Atrium Ljungberg varit engagerade i Dieselverkstaden) tar stafettpinnen, får köpa projektet med detaljplan för att ta risken och genomföra miljonvisionen. Hur går det då med alla konstnärer och hantverkare, hamnens själ, kommer de ha råd att vara kvar? Varför inte låta dem skapa ett kollektiv och köpa Chamottehuset?

Varför inte lyfta fram de starkaste verksamheterna som Gustavsbergs Hushållporslinsfabrik? Hur har man egentligen tänkt på det verkligt viktiga – innehållet och själen. Porslinsfabriken ligger i en helt annan kontext än Dieselverkstaden. Vi har inte HM, Claes Ohlsson och Urban Deli och SF.

Men vi har så mycket annat. Snart är det val…

”Musse eller tegelugn, äh vi använder båda…”

musse
HMMM… För några år sedan lanserade Värmdö kommun en ny kommunlogotyp – i folkmun kallad ”Musse Pigg”.
Den fick dessutom en ofta intill liggande ”slogan”: ”Stockholms stoltaste skärgård”. (Som om det fanns fler skärgårdar i Stockholm?). Men man vågade inte skrota den gamla fina kommunsymbolen, det gamla vackra vapnet med de stiliserade tegelugnarna.


Det vanliga när man förändrar en kommuns symbol är ofta att man varsamt förändrar den. Behåller ursprunget men moderniserar formen. I Värmdö gick man däremot direkt från anrika tegelugnar till Musse Pigg. Förmodligen fick någon käck reklambyrå utan relation till kommunen en fet check för detta. Påminner om det aktuella namnbytet från Fabriksstaden till fjollnamnet Porslinskvarteren. Men efter symbolbytet svek modet och idag används båda kommunsymbolerna utan tydlig konsekvens.


Låt oss hoppas att det gamla vapnet får fortsätta att leva tillsammans med namnet Fabriksstaden. Snart är det val…

VÄRMDÖ, IGEN…

klipp

Vad skönt att en kommun kan komma undan alla felbeslut och bristande ordning, genom att hitta nya undanflykter.

Att dessutom kalla Kolviks Terassers miljöförstöring och bristande känsla för estetik (och moral) för ”mindre avvikelse från detaljplanebestämmelserna”, är ett lika stort skämt som Byggkontorets eget agerande är.

Och hur kan kommunens jurist sätta sig ned med Frentabs jurist och ”komma fram till vad som är är bäst…”

Bäst för vilka, bäst för de som hanterat ärendet lealöst inom Bygg- och Plan, eller bäst för Frentab? Vem är det som ser till miljöns bästa? Vem är det som ser till de boendes bästa? Vem är det som ser till Värmdös bästa? Det är sånt här som gör mig mörkrädd med tanke på andra byggplaner i kommunen – som förtätningen i Gustavsbergs hamn, omvandlingen av Porslinsfabriken till Kulturhus, bygget i Brunn osv.

Det är konstigt att det alltid är byggbolagen som kommer undan och vinner alla strider.

Hur kommer det sig att kommunen envisas med att sitta i knät på dem och hitta underliga och tveksamma samförståndslösningar? …och hur kommer det sig att nyheter av detta slag alltid dimper ned mitt i semester- eller ledighetstider då de lätt faller i skymundan?

Tur att NVP finns ibland:

http://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/Kommunen-kungor-tva-ar-gammalt-bygglov/#.U80CQ7r-vlU.facebook