Arkiv för 'Okategoriserade' kategorin

DET VÄRSTA ÄR ATT SKYLTEN INTE ÄR ETT SKÄMT…

11071705_10153132548054123_6620014164544663157_n

OCH SÅ KLÄMMER VI ALLA I:

”Ja nu är det slut på gamla tiden nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Nu är det slut på gamla tider, nu går gamla Gustavsberg i himlen in…”

Ta gärna en kvällspromenad genom Gustavsbergs fabriksområde och centrala delar.

Och upptäck hur man river en gammal kulturbygd, slarvar bort ett historiearv och skapar en ny könlös förort. Kompetenta, ansvarsfulla och visionära politiker? Nej. Framsynta stadsplanerare och engagerad stadsarkitekt. Nej. Starka projektledare? Nej. Kommundirektör och kulturchef med känsla för ortens historia och kulturvärde? Nej. Fritt fram för dyra konsultbolag och byggherrar? Ja. Hål i huvudet. Ja.

I varje politiskt beslut ser man nu till att skaffa sig fri spelplan. På initiativ av kommundirektören Stellan Folkesson och projektledaren Sofia Vogel har det nu tagits ett beslut om att fastställa det nya vägsystemet i Gustavsbergs Centrum (se bild!). Den nya gatan genom centrum kräver att Handelsbankhuset i centrum, som kommunen äger, måste rivas. Även en del av den stora centrumbyggnaden bör rivas för att åstadkomma ett bra tillgängligt stadsrum. Två stora ekar fälls och befintligt torg blir en väg intill Gustavsbergsteatern.

karta.gustavbergbesk

På det här sättet skaffar sig kommunen nu handlingsfrihet att göra som de vill

Genom att få igenom ”möjligheten” till ett illa genomtänkt framtida vägnät i Gustavsberg, har de fått Miljöpartiet att blåögda tro att omdiskuterade förbifart Ekedal är ”skrotad”. Samtidigt för kommunledningen diskussioner med Trafikverket om vem som skall betala en eventuellt kommande förbifart Ekedal …om den byggs?

Trafikprincipen anses flexibel. Om en förbifart över Östra Ekedal byggs, kan politikerna i ett senare skede av processen välja att inte bygga den nya gatan genom centrum. Eller så kan vägen genom centrum anläggas först när området norr om centrum exploateras. Trots att politikerna i sitt beslut inte uttalat något, varken om förbifarten eller att en gata ska byggas rakt genom Skärgårdscentrum så är det sistnämnda som tjänstemännen arbetar med.

”Beslutet är tydligt, hela trafikstrukturen är tagen och det är det vi arbetar efter” säger Sofia Vogel, projektledare Värmdö kommun.

Hm, vem i hela världen, ska vi lita på? Knappast kommundirektören och de lokala politikerna i alla fall. (Ni hittar handlingar på länken: insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1790286)

”Nyheten” finns också på NVP´s nättidning: http://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/Vag-klyver-centrum/#.VT3tUKRw4vk.facebook

Hur kunde det bli så, har kommunen ingen koll alls?

För mig har det alltid varit viktigt hur vi bygger, gestaltar och utvecklar centrala Gustavsberg – framförallt Fabriksstaden (vägrar att använda fjollnamnet Porslinskvarteren).

I gestaltningsanvisningarna till detaljplanen för Fabriksstaden anges tydligt ”olika höjd inom varje kvarter”. Givetvis skrivs det in i varje markanvisningsavtal att fastighetsbolagen ska följa gestaltningsanvisningen.

Men här bygger JM lika höga hus som Stena just fått bygglov för. Femvåningshus rakt av. Och hur kommer IKANO bygga? Jag förstår fastighetsbolagen, de bygger för att maximera sina vinster och det har jag respekt för.

Men jag förstår inte kommunen, har de ingen koll? Vart tog visionerna vägen om, jag citerar gestaltningsanvisningarna:

”Ett genomgående tema för den nya bebyggelsen är enkelhet med utgångspunkt i den industrihistoria som skall genomsyra intrycket. Exempel på detta är enkla material som puts och tegel vilka sedan i enskilda detaljer kan förfinas. I fasaderna kan andra material dyka upp som skivmaterial, plåt och trä. Antal våningar ska varieras inom varje kvarter. De olika husens varierade volym understryks ytterligare genom att takvinklar varieras och takmaterialen kan vara plåt eller tegel. Materialval och färgval kan kontrastera mot gatans fasad. Genom inblickar kan detta bli ett varierat och spännande intryck.”

Är det någon som tycker att det börjar se spännande ut i fabriksområdet, där meter för meter av vårt historiearv nu håller på att försvinna?

Så här var det tänkt att det skulle kunna bli:

hus2

hus1

SKIPPA NILE CITY, SATURDAY NIGHT LIVE, OCH PARLAMENTET – SE VÄRMDÖS KOMMUNFULLMÄKTIGE LIVE!

Skärmavbild 2015-02-19 kl. 00.23.27

Här finns det utrymme för tappade hakor, skratt, parodier och satir. (Fast det är i själva verket blodigt allvar och våra skattekronor det handlar om).

Investera åtminstone en timma med att följa arbetet i Kommunfullmäktige, och se hur våra ”politiker” som du investerat i genom att rösta på dem – uppfyller dina förväntningar.

Här saknas all ansvar. Här duckas det, här svävar replikerna, här utebli svaren, här svamlas det, här undviker man kärnfrågorna. Några få politiker ställer motiverade frågor, men får de tydliga svar. Nej. Idag har vi en hialös allians där Folkpartiet och Centerpartiet står för bottennappen.

Tänk om moderaterna och socialdemokraterna kunde hålla sams och slå undan fötterna för F och C? När man ser debatten, är det lätt att skratta uppgivet, men det handlar om vår och våra barns framtid.

Det är vi som betalar de här jubelidioterna för vad de gör. Eller rättare sagt för vad de inte gör.

Kunskapsnivån är generellt oändligt mycket större bland oss alla, jämfört med när nuvarande statsskick utformades för ett sekel sedan med partier som då var en utveckling från folkrörelser.

Politiker har inte större kunskaper än allmänheten. Snarst mindre, dessutom är de gravt mycket fegare. Kolla: http://www.varmdo.se/…/sekommunfullmaktigepawebben.5.32ed96…

TACK INA UNUNGER, VÄRMDÖ KOMMUN – STOPPEN TRANSPARENZ!

Skärmavbild 2015-02-19 kl. 00.26.24

Tack för att du tar till gamla kämpaglada östtyska politiska fasoner i arbetet med att förbättra kontakten mellan kommunen och näringslivet: STÄNGDA NÄRINGSNÄMNDS MÖTEN!

Jojo, det ökar knappast min respekt för ”Dumskallarnas sammansvärjning”, dvs Värmdös kommunfullmäktige.

I tre år har jag som representant för Handelskammaren i Nacka/Värmdö varit en av de ansvariga som arrangerat Värmdö Företagardag. En mässa med syfte att lyfta fram Värmdös näringsliv, och som vuxit med både deltagare och besökare i tre år.

(I år blir det ingen mässa eftersom den enda lämpliga lokalen skall bli en ”Kulturfabrik”).

Under tre år har vi också sett ett mer aktivt deltagande från kommunen – vilket vi alla välkomnat. Nu när den nya Näringslivsnämnden öppnar upp med sitt första nämndmöte så förklarar du som ordförande mötet för: SLUTET?

Vad i all fridens värld är strategin bakom detta beslut? Er (din) egen bristande kunskap, insikt och erfarenhet kring näringslivsfrågorna? Du behöver inte svara, för det gör du ju inte heller på frågorna i Kommunfullmäktige. Med ett enda vansinnigt beslut, visar ni upp ert förakt för insyn och delaktighet.

Herregud, vilken kommun lever vi i? Förbättra relationerna, pyttsan!

15670_10152601301939123_2592020965068601354_n

HUR SKALL JAG RÖSTA?

Röd, blå eller grön. Höger eller vänster? Någonstans kan man bara sucka och ge upp. De känns alla partier är lika goda kålsupare. Som med trygga leenden värnar om skola, omsorg och utbildning. Arbeten och näringsliv. När jag väljer politiskt parti handlar det för mig i första hand om kulturpolitiken. Jag läste ikväll Fredrik Snejbjergs (FP) blogg, ordförande i Kultur och fritidsnämnden: ”Det är hög tid att berätta för er alla vad jag vill för nästa mandatperiod. Men först vill jag berätta lite om vad jag har varit med om att göra. Under dessa fyra åren som har gått har jag suttit som ordförande i Kultur och fritidsnämnden. Det har varit spännande år där mycket har hänt…”

Fnys! Sorry Frfedrik, ditt kulturpolitiska program imponerar inte. Varken vad ni/du åstadkommit eller vill åstadkomma. Det finns stora svarta hål, ingen kulturstrategi, en inkompetent och svag kulturchef utan mandat och ingen stark sammanhållande vision. Det är bara att titta på vad som händer i Fabriksstaden i Gustavsbergs hamn, som fått det generade fjollnamnet ”Porslinskvarteren”. Och där de stora fastighetsbolagen nu får härja fritt och bygga en ny sovstad. För mig, som skall rösta om en vecka, så kan jag inte i något av partiernas program hitta en enda vettig och modig tanke om kulturpolitiken – det som för mig är en av de viktigaste parametrarna när jag gör mitt val. Att som jag, istället vara engagerad i grannkommunen Nacka, är som att ta en tidsresa femtio år framåt i tiden. Där finns mod, beslut, kompetens, omdöme och genomförandekraft. Och det smärtar mig som har mitt ursprung i Gustavsbergs kulturarv. Pappa skulle gråta uppe i himlen (tillsammans med sina nio syskon varav åtta jobbat på Gustavsbergs fabriker) om han visst vad som ”vinglande” händer i Gustavsberg just nu. Här skulle man ha kunnat skapa ett unikt museum med avstamp från brukshistorien, arbetarhistorien, industrihistorien och resultaten av detta i form av en världsledande porslins- och keramikhistoria, en innovativ plast-och VVS-historia. Istället låter man konsulter svamla om att bygga ett Kulturhus i gamla Porslinsfabriken (”…som Dieselverkstaden”) och som skall locka en miljon (!) besökare. Ett mediokert och konventionellt bibliotek blir inte bättre om det flyttar in i Porslinsfabriken, en konsthall med fyra besökare varje torsdag med jämnt datum blir inte en större attraktion etc. Det var nytänkande och mod som skapade Dieselverkstaden. Det som är hamnens verkliga attraktion och unikitet är Porslinsfabriken med sina 130.000 besökare om året, en attraktion och ett kulturarv som av kommunen hanteras ”med armbågen”. Snacka om känsla för kulturarv och historia. Sorry Fredrik (och alla andra otydliga och svaga Värm
döpolitiker…

175 MILJONER BLIR 380 MILJONER.

fabbe

Det förpliktigar för Värmdös kommundirektör och inhyrda konsulter när de säger att hamnens framtida Kulturhus i den gamla Porslinsfabriken ska locka 1 miljoner besökare per år. Och därför får kosta vad det kommer att kosta.

Vad ska de komma för att uppleva och göra? Gå på bibblan eller besöks vår smala Konsthall? Fyra arkitektkontor har tagit fram idéförslag för framtidens kulturhus i Porslinsfabriken. Förslagen berör den del av den gamla anrika hushållsporslinsfabriken som ska omvandlas till ett centrum för kultur och upplevelser.

Arkitektkontorens uppgift har varit att ge idéer för hur den gamla Porslinsfabriken kan utvecklas till ett kulturhus och hur det kan samspela med befintliga verksamheter i den kulturhistoriska miljön i Gustavsbergs hamn. Bra hanterat, och Murmans arkitektkontors förslag känns sympatiskt.

Men det är nu det krävs mod, känsla och uthållighet. Något som vår kommunala ledning tycks sakna. Kommer man att klara av att genomföra detta projekt? Tror knappast det. Jag tror att den kommunala ledningen hoppas att något fristående byggbolag (precis som Atrium Ljungberg varit engagerade i Dieselverkstaden) tar stafettpinnen, får köpa projektet med detaljplan för att ta risken och genomföra miljonvisionen. Hur går det då med alla konstnärer och hantverkare, hamnens själ, kommer de ha råd att vara kvar? Varför inte låta dem skapa ett kollektiv och köpa Chamottehuset?

Varför inte lyfta fram de starkaste verksamheterna som Gustavsbergs Hushållporslinsfabrik? Hur har man egentligen tänkt på det verkligt viktiga – innehållet och själen. Porslinsfabriken ligger i en helt annan kontext än Dieselverkstaden. Vi har inte HM, Claes Ohlsson och Urban Deli och SF.

Men vi har så mycket annat. Snart är det val…

VÄRMDÖ, IGEN…

klipp

Vad skönt att en kommun kan komma undan alla felbeslut och bristande ordning, genom att hitta nya undanflykter.

Att dessutom kalla Kolviks Terassers miljöförstöring och bristande känsla för estetik (och moral) för ”mindre avvikelse från detaljplanebestämmelserna”, är ett lika stort skämt som Byggkontorets eget agerande är.

Och hur kan kommunens jurist sätta sig ned med Frentabs jurist och ”komma fram till vad som är är bäst…”

Bäst för vilka, bäst för de som hanterat ärendet lealöst inom Bygg- och Plan, eller bäst för Frentab? Vem är det som ser till miljöns bästa? Vem är det som ser till de boendes bästa? Vem är det som ser till Värmdös bästa? Det är sånt här som gör mig mörkrädd med tanke på andra byggplaner i kommunen – som förtätningen i Gustavsbergs hamn, omvandlingen av Porslinsfabriken till Kulturhus, bygget i Brunn osv.

Det är konstigt att det alltid är byggbolagen som kommer undan och vinner alla strider.

Hur kommer det sig att kommunen envisas med att sitta i knät på dem och hitta underliga och tveksamma samförståndslösningar? …och hur kommer det sig att nyheter av detta slag alltid dimper ned mitt i semester- eller ledighetstider då de lätt faller i skymundan?

Tur att NVP finns ibland:

http://www.nvp.se/Varmdo/Varmdo/Kommunen-kungor-tva-ar-gammalt-bygglov/#.U80CQ7r-vlU.facebook

HANDEN PÅ HJÄRTAT: VILKEN POLITIKER SER DU UPP TILL I VÄRMDÖ?

dead

Det är snart dags att gå till valurnorna för att ge förtroende till de som skall handskas med våra skattepengar.

Som ska se till att Värmdö blomstrar med bra skolor, växande näringsliv, en framgångsrik besöksnäring, trygghet och omhändertagande. Hur har du tänkt att rösta? Vilken politiker brinner för Värmdös bästa, vilken politiker har mod och visioner? Och vilka starka inom den kommunala förvaltningen har du respekt för, baserat på deras genomförandekraft och förmåga till lyhördhet och närvaro? Vilka kommunala näringar har du respekt för? Så stor att du är beredd att lägga makten i deras händer?

Vad som saknas i Värmdö: det är visionerna. Det brinnande engagemanget.

En vision är en dröm med en plan. Hur många sådana planer har du sett? Det känns som om makten till samhälsbyggande ligger i de stora byggbolagens händer. Och med all respekt. Det är fastighetsbolag som tar de ekonomiska riskerna som krävs för att finansiera nya bostäder. Deras uppgift är i första hand att leverera avkastning till ägare och aktieägare.

Just därför.

Måste kommunens starka hålla i de övergripande planerna. När hörde du senast en politiker brinna inför sina åhörare. Ta strid? Utmana? Jag hörde de politiska partiernas representanter tala i Gustavsbergs hamn i våras. Har jag någonsin hört mindre engagerande tal? Hur många i den relativt fåtaliga publiken ställde sig upp och jublade – eller protesterade. Nej, det blev mest en gäspning, suck!

Jag har röstat på de flesta partier under min livstid, minst beroende på partitillhörighet.

Mest för att personer varit trovärdiga, eller frågorna viktiga. Som EU-valet i år. För mig var en röst på FI självklar. Att äntligen ge en av de romer, som EU i år suttit och diskuterat om – en plats i parlamentet.

Så vad ska jag rösta på i valet i Värmdö?

Vem vinner mitt förtroende genom att uppvisa: Trovärdighet, genomförandekraft, närvaro, mod, ärlighet – och genom att brinna för sin vision. …hittar ingen ännu så länge.

Kan man inte återinföra LTO (Lagen om tillfälligt omhändertagande) och utnyttja den när det gäller Värmdös politiker och ledande tjänstemän?

gult_kort

Det står aldrig still i Värmdös politiska lekrum. Det är dags för gult kort!

Tyvärr beror inte aktiviteterna på en spännande och lovande politik med tydlig vision om Värmdö utveckling. En bättre skola, ett levande kulturliv, bostäder till unga, bättre förutsättningar för det lokala näringslivet, uthålliga kommunikationsmöjligheter. Nej, det handlar mer om ickekommunikation, dolda agendor, personmotsättningar och mobbing.

Här krattar man istället manegen åt gigantiska handelsföretag och fastighetsbolag, idrottsklubbar med problem som de själva skapat – istället för att styra upp t.ex stadsplaneringen, handelskoncentrationen och idrottslivet till gagn för kommunen, invånarna, det lokala näringslivet och barnen.

Kommunen utan stadsarkitekt – Värmdö

Visionerna om en framtida samhällsbyggnad och en stor stadsplanering i Gustavsberg görs utan att vi har en sammanhållande stadsarkitekt som kan hålla en tumme i ögat på alla inblandade. Istället får byggbolagen styra, tillsammans med inkompetenta politiker med mjuka ryggar.

apor

Hur ser det då ut i det politiska lagspelet?

Moderaterna tog ett kliv tillbaka, och rekryterade avgångna politiker, olika fraktioner i centern på Värmdö har uttalat att man inte har något förtroende för vissa personer. I fullmäktige fick centern 3 mandat i valet 2010. Efter intern utmobbing är man nu sedan en tid bara två personer som har ett organiserat samarbete i fullmäktige.

Ta tillbaka det vi äntligen kastat ut med diskvattnet?

Den tidigare skandalomskrivna kommunstyrelseordföranden Jonas Nilsson (M) satsar nu på ”comeback” i Värmdöpolitiken. (Är jag förvånad?) Valberedningen föreslår nu honom till ordförande. Det sker efter ett intensivt kampanjande för Nilsson av valberedningens Elisabeth Dingertz. Men, handen på hjärtat, har man inte lärt sig någonting? Ska man plocka tillbaka en utspelad och avslagen politiker som ingen längre har förtroende för?

Miljöpartiet har sedan länge sålt sin själ till den borgerliga alliansen

De har sedan dess varken lyckats driva vettiga miljöfrågor eller samla kompetenta aktiva omkring sig. Vad man däremot har lyckats göra är att sarga en redan tilltufsad skola genom storvulna omorganisationer gjorda helt utan klokskap och empati. Man kan säga att vi har vad vi förtjänar. Antingen har vi politiker med alldeles för snäva perspektiv och som suttit alldeles för länge. Eller också har vi ”ickepolitiker” som Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och SD. Vi tappade en av få kompetenta politiker till Sigtuna, och nu kämpar Socialdemokraterna med att bygga upp ett delvis nytt parti – och lyckas också samla människor som både brinner och är kompetenta.

Och hur ser förvaltningen ut..?

Skolan kan man bara gråta över, kulturen likaså – hur länge har inte den här kommunen sagt att kultur är en stor del av deras varumärke. Och så har man inte ens kraften att tillsätta en Kulturchef värd namnet. Bygg och plan, saknar en stadsarkitekt – och en kommunantikvarie som kan hindra lealösa politiker att tillåta saker som fällningen av allén på Grindstugatan. Att den är av riksintresse och skyddad, verkar helt ointressant. (Ska bli spännande att till sist få se vem som får skulden. Förmodligen bostadsrättsföreningen som fick sina råd av kommunens förvaltning…)

Just nu har en trojka varit nere i Cannes (!) där Värmdö kommun ska presenteras – inte för att vinna något filmpris snarare för att vinna förtroende och respekt på en stor fastighetsmässa. Kanske vore bättre om de först gjorde det på hemmaplan kan man tycka.

money

Ibland undrar man i vilkas ärenden kommunen går

Med ena handen släcker man ned delar av Kyrkskolan, och med den andra räddar ansvariga för Värmdövallen med buntar med pengar. Hanteringen kring Värmdövallen följer samma mönster som i många av landets andra kommuner. Kommunerna städar upp och betalar för aktörer och idrottsföreningar med bristande kompetens och storhetsvansinne – allt i någon slags egen övertygelse om att det är klokt. Det är det inte. Det okloka är t.ex att ha fyra olika föreningar inom en kommun med bristande resurser.

Låt idrottsföreningarnas ledare svälja sin förbannade stolthet och slå samman allt till en förening, hitta både samordningsfördelar och ekonomi som gagnar alla barn – istället för klubbstyrelserna. (Det kan jag säga med fog efter att ha varit lagledare i tio år!)

ranking

Ser man till Svenskt Näringslivs ranking av Företagsklimatet, ligger Värmdö på …plats 172

Då ska man veta att Svenskt Näringsliv anser att de 21 första kommunerna faktiskt levererar ett bra företagsklimat. Något som alla kommunpolitiker borde vara intresserade utav. Hur gör de? Hur lyckas de? kan vi lära oss någonting av dessa kommuner. Och, hör och häpna: kan vi förändra oss?

skolranking

Vad som är ännu värre. På vilken plats i rankingen ligger Värmdö bland Bästa Skolkommuner?

Här finns det ingen ursäkt. Lägg allt annat åt sidan och se till att ungarna på Värmdö får de skolor de förtjänar. Byt chefer, riv förvaltningen – det här är ingenting annat än ett skrämmande bottenbetyg! SKÄMS!

pil

Var finns de modiga politikerna?

De som vågar stå upp och säga ifrån, de som har visioner som sträcker sig längre än till en fastighetsmässa i Cannes?

Nej utnyttja LTO och tvinga politikerna att rotera

Kan de inte visa att de gör nytta och har en vilja att uträtta saker och ting, dra upp dem ur kommunstolarnas bekväma sitsar och be dem att rotera – röra på sig, vara synliga, förklara vad de står för – uträtta saker.  (Jag säger det en gång till: Att jobba med Nacka Kommun, som naturligtvis inte är helt felfria de heller, känns som att resa trettio år framåt i tiden.)

Anm: Jag vet att LTO används flitigt i diktaturer, men vad ska vi medborgare göra när demokratin inte fungerar? Hur mycket skulle vi inte behöva att fler engagerade sig i kommunpolitiken och trängde ut den större delen av den mossiga skara som Värmdös politiker består av. (Fakta: LTO avskaffades 1984 när den nya polislagen trädde i kraft, och dess funktion har ersatts av PL §13.)

Skäms Värmdö kommun och kulturnämnd!

skulptur-av-Landqvist-JF-1

Hur vore det om Värmdö kommun började inse att om kultur skall vara en del av kommunens varumärke – så måste man också handla därefter?

Siv Juhlin, tidigare fabrikskemist och dekorchef, kom till Gustavsberg 1967 och var med och räddade delar av Hushållsporslinsfabriken när Hackman-Rörstrand lade ner tillverkningen 1994. Tack vare Siv, hennes partners och medarbetare, har vi idag kvar en (privatägd) framgångsrik, fungerande och unik porslinsfabrik.

När hon avled 2004, bildades Siv Juhlins minnesförening. Syftet var att dela ut stipendier till andra eldsjälar som engagerar sig i att bevara eller utveckla keramiskt och småindustriellt hantverk. För två år sen försökte Siv Juhlins minnesförening få Värmdö kommun att ta emot en skulptur, som ett minnesmärke för Siv och hennes gärning.

Minnesföreningen sökte bygglov och erbjöd kulturkontoret denna siluettskulptur i stål. Men kultur- och fritidsnämnden sa ”…nej tack.

”Vi tycker inte att Siv Juhlin är tillräckligt känd för sina goda insatser och att de inte varit tillräckligt betydelsefulla för kommunen” blev svaret. Flera i kulturnämnden visste inte vem hon var. Men då kan man ju fråga sig vad det sitter för obildade nötter i kulturnämnden?

”Dessutom tycker kultur- och fritidsnämnden att hon inte varit död tillräckligt länge.” Minst tio år krävdes enligt Fredrik Sneibjerg, FP, ordförande i nämnden.

För ett år sedan försökte man på nytt skriva till kommunen

Men trots att såväl Gustavsbergs konstförening som Gustavsbergs vänner, Fornminnesföreningen och Porslinsmuseets vänner ställde sig bakom föreningen, fick man aldrig något svar. Inte helt ovanligt, när man försöker kommunicera med kommunen.

Då gav föreningen upp, och siluettskulpturen skänktes till Porslinsmuseet.

När nu ett tacksamt Porslinsmuseum sökt bygglov för att få sätta upp siluettskulpturen vid den kala väggen, i hörnan mellan restaurangen och Porslinsmuseet, hänvisar kulturnämnden till tidigare beslut och säger nej.

”Nämnden har tagit ställning till att inte sätta upp den i hamnområdet. Och det är ingen förändring i sak, egentligen. Det är många som gjort mycket för samhället och många konstnärer som skulle vilja ha sina verk uppsatta. När det gäller gåvor till kommunen ställs samma krav på kvalitetsbedömning som vid kommunens inköp av konst” säger kulturchef Lena Gullmert, som menar att ansökan skickats till fel instans.

Frågan är om inte Värmdö kommun istället har fel kulturchef?

Nu står den 170 cm höga siluettskulpturen, formgiven av vår duktiga designer Jan-Olof Landqvist, under ett skynke i Chamottehuset och väntar på att placeras någonstans. Och jag är övertygad om att Siv skakar på huvudet uppe i sin himmel. Så typiskt Värmdö!

skulptur-narbild-illustration-varmdo-kommun

Tomas Saraceno slår högre hos kulturnämnden än Siv Juhlin…

Här väljer man istället att satsa på konstinköp av en argentinsk konstnär till det offentliga rummet som kommunen har avsatt 1,2 miljoner till i sin investeringsbudget och Statens konstråd bidrar med 750 000 kronor…. Fint ska det vara, tycker vår ”kära” kulturchef.

När ska kommunen inse att Värmdö behöver sätta de rätta personerna på tre av de viktigaste posterna:

1. Utbildning (utan barn som trivs i skolan, har alternativ att välja mellan och får en bra utbildning finns det ingen framtid)

2. Kultur (en visionär och modig kulturchef som lyssnar, är kommunikativ och ser vilka möjligheter Värmdö har, kan uträtta storverk)

3. Näringsliv (den enda av dessa tre poster där vi har en vettig person tillsatt, som inser värdet av ett rikt och levande näringsliv)

”Siv, vi som vet vad du uträttat för Gustavsberg och Värmdö, sänder kärlek till din himmel och välkomnar alla din skulptur.”

Värmdö kommun och Kulturnämnd: sätt er i skamvrån och skäms!